Category Archives: Politieke Beschouwingen

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017

Donderdag 1 juni werden in de gemeenteraad de algemene beschouwingen uitgesproken over de Voorjaarsnota. Jaarlijks een belangrijk moment, omdat alle politieke partijen hun visie uitspreken over de koers van de gemeente Apeldoorn. Hieronder is de tekst te vinden die ik heb uitgesproken. 

Deze laatste begrotingscyclus voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is voor het CDA het moment om terug te kijken. Want we komen van ver. Na het echec van 2012 begon een lange periode van herstel. Als CDA hebben we de verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen om de problemen aan te pakken. We zijn blij met een coalitie die het herstel centraal heeft willen stellen, maar vooral ook om Apeldoorn nieuw elan te geven.

Dat is gelukt! Zie waar Apeldoorn staat. Financieel zijn we op de goede weg. Prachtige evenementen kleuren de stad (de Giro). Apeldoorn staat op plek 7 op de lijst met meest gelukkige steden. We zijn een Excellente Evenementenstad. Apeldoorn is de MKB-vriendelijkste stad. De achterstand in het wegenherstel is ingelopen. We hebben een gevelfonds dat de binnenstad mooier maakt. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Read More →

Terugblik op 2016 – einde preventief toezicht voor Apeldoorn

Een rumoerig 2016 is bijna ten einde. Waar het vluchtelingenvraagstuk en de opkomst van conservatief en extreem-rechtse politici de wereld dit jaar in zijn greep hielden. Daar zijn genoeg analyses en bespiegelingen over gegeven, dat ga ik hier niet overdoen. Als CDA willen en blijven we een politiek voeren waar het respect voor elkaar en de wil om Apeldoorn vooruit te helpen centraal staan. In het afgelopen jaar zijn er ook in Apeldoorn op politiek vlak een aantal bijzondere zaken gepasseerd.

Einde preventief toezicht

Dat was een prachtig bericht van de provincie Gelderland. Gedeputeerde Jan Markink feliciteerde de gemeenteraad van Apeldoorn met het vervallen van preventief toezicht van de provincie per 1 januari 2016. Daar zijn jaren hard werken aan voorafgegaan. In 2012 zorgde het gronddebacle ervoor dat de gemeente Apeldoorn flink moest bezuinigen en de financiële reserves moest aanspreken. De Apeldoornse gemeenteraad koos er voor om het financieel herstel zelf vorm te geven. De agenda voor herstel werd geboren. Een coalitie met destijds het CDA, PvdA, D66, Christenunie, Groenlinks en Leefbaar Apeldoorn heeft samen met de rest van de gemeenteraad alles op alles gezet om het financiele herstel alle prioriteit te geven. Pittige jaren volgden, met veel bezuinigingen. De samenleving werd her en der hard geraakt. Maar een andere keuze was er niet. Desalniettemin was de financiële situatie, met name de negatieve reserves aanleiding voor de provincie om Apeldoorn onder preventief toezicht te stellen. In de praktijk betekent dat de provincie toezicht houdt op de begroting en uitgaven van de gemeente. Elke begrotingsvaststelling en begrotingswijziging moet voor goedkeuring langs de provincie. De gemeente Apeldoorn is ondanks het beëindigen van het preventief toezicht nog niet klaar met het financieel herstel. Er is weliswaar weer wat (financiele) ruimte, maar toch zal behoedzaam financieel beleid de basis moeten zijn voor Apeldoorn in de komende jaren.

Giro d’Italia

In de eerste week van mei was het groot feest in Apeldoorn met de komst van de Giro d’Italia. Een prachtig wielerfestijn, met een mooie winnaar Tom Dumoulin. Raamdslid Hessel Dooper zei het raadsdebat over de evaluatie: ‘de Giro versterkte het Apeldoorns zelfbewustzijn’. En dat is meer dan waar, zeker gezien het aantal vrijwilligers en bedrijven dat het evenement tot een groot succes hebben gemaakt.

Nee tegen een supermarkt op de Westpoint-locatie

Een ander belangwekkend onderwerp in 2016 was het nee van de gemeenteraad tegen een nieuwe supermarkt op de Westpoint-locatie. De CDA-fractie heeft in het voortraject consequent aangegeven niets te zien in een supermarkt op deze locatie. Vooral omdat de effecten voor de binnenstad en de andere winkelcentra in de omgeving ons inziens te negatief waren. We zijn blij dat uiteindelijk de gemeenteraad bij meerderheid tegen dit plan heeft gestemd.

Dit artikel is ook geplaats op de website van het CDA Apeldoorn.

 

Tekst algemene beschouwingen CDA bij de begroting van 2017

Donderdag 27 oktober waren de jaarlijkse algemene beschouwingen voor de begrotingsbehandeling. Het hoogtepunt in het politieke jaar, omdat partijen hun visie op Apeldoorn en de begroting laten horen. Namens het CDA heb ik onderstaande tekst uitgesproken.

Terwijl de landelijke politiek zich opmaakt voor verkiezingen, pakken we in Apeldoorn door met het financieel herstel. Vorig jaar stelde ik dat een zwaluw nog geen zomer maakte, maar nu zitten we diep in het voorjaar. Het degelijke financieel beleid dat we hebben gevoerd, leidt tot het zo gewenste financieel herstel. Read More →

Een jaar onderweg..

De fractie is nu dik een jaar onderweg na de verkiezingen van maart 2014. We zijn inmiddels aan elkaar gewend geraakt, en de samenwerking met de wethouder, het college en de coalitiepartijen is goed. Ik wil u meenemen in de belangrijkste onderwerpen van afgelopen jaar.

In de beoordeling van onze fractie is de financiële situatie van de gemeente nog steeds wankel. De gemeente moet door de grote risico’s nu al gaan anticiperen op nieuwe tegenvallers, omdat een doel centraal blijft staan: financieel herstel.

Tegelijkertijd moet er ruimte blijven voor positieve zaken en ambities, zoals de ambities op het gebied van sport en evenementen, die Apeldoorn op de kaart zetten.

CDA-fractie 2015We zijn in afwachting van de eerste evaluaties over hoe de veranderingen in de zorg worden ervaren. We wachten de evaluaties daarover af en zullen deze kritisch volgen.

Het zal u niet ontgaan zijn dat Apeldoorn zich opmaakt voor de komst van een azielzoekerscentrum. De fractie is het eens met de insteek van de burgemeester: als vluchtelingen om een plek vragen, dan behoort een gemeente als Apeldoorn daar aan bij te dragen. We denken wel dat het verstandig is te kijken naar draagvlak in en draagkracht van een wijk of dorp. Een azc past niet overal. In een zorgvuldig proces zoeken we naar de meest optimale locatie.

We blijven voor u de christendemocratische uitgangspunten uitdragen: voor een veilige samenleving, een financieel degelijk bestuur, met oog voor goede zorg en kwaliteit in de ruimtelijke leefomgeving.

De fractie wenst u een fijne vakantieperiode toe.

Dit artikel verschijnt ook in de nieuwsbrief van het CDA Apeldoorn

Elke zondag koopzondag? Nee, liever niet.

Kort geleden werd mij door de pers in Apeldoorn gevraagd hoe het CDA aankijkt tegen het initiatiefvoorstel van D66, PvdA, Leefbaar Apeldoorn, VVD en Groenlinks staat om op elke zondag van het jaar koopzondag te hebben. Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat het huidige aantal van 12 koopzondagen een goede balans tussen rust en ruimte is. Daarnaast blijft de CDA-fractie tegen een 24-uurseconomie. Koopzondag op elke zondag van het jaar past daar niet bij. Er zijn ook voldoende ondernemers die hebben aangegeven dat zij tegenstander zijn van extra zondagsopening, zowel om principieel als om (vooral) economische redenen. En dan heb ik het niet over de grote ondernemers die in staat zijn om voor voldoende personeel kunnen zorgen of gemakkelijk de concurrentie met kleinere partijen kunnen aangaan. De initiatiefnemers kiezen voor de grote winkeliers, voor de Blokkers en Hema’s van deze stad.

Wat opvalt is de principiële houding van de initiatiefnemers. Waar in het verleden om principieel redenen werd besloten om geen winkels op zondag te openen, is dit nu het geval bij voorstanders. We zien de discussie over koopzondagen in Nederland veranderen. Lang niet iedereen is ervan overtuigd dat het goede effecten heeft voor bijvoorbeeld de binnenstad. Kijk naar Nijmegen, waar blijkt dat koopzondagen helemaal niet werken. En dat geldt voor meer middelgrote steden in Nederland. De oproep aan de initiatiefnemers is dan ook: stop met de principiële discussie,maar kijk naar effecten voor de binnenstad, de dorpen en wijkwinkelcentra. En kies voor de kleine ondernemer die Apeldoorn kleurt, voor de binnenstadbewoner die ook een rustpunt in de week wil.

Maak van het raadslidmaatschap een fulltime functie

Vandaag in Nieuwsuur en NRC het bericht dat het lastig is kandidaten te vinden voor de gemeenteraad, laat staan goede raadsleden. Het gemiddelde niveau van een gemeenteraad daalt hierdoor, en dat maakt de positie van de raad kwetsbaar. Dat is terecht een punt van zorg, met de komende decentralisaties in het zorg- en welzijnsdomein in het vooruitzicht. Sowieso is een raadslid kwetsbaar door de beperkte tijd waarin een raadslid relevante kennis kan opdoen. Daarom, minister Plasterk: het is tijd voor fulltime raadsleden, die voldoende tijd hebben om alle benodigde kennis en vaardigheden onder de knie te krijgen. Geef het lokale bestuur die impuls en maak het raadslidsmaatschap weer aantrekkelijk!

 

Blijf van ontwikkelingssamenwerking af

Ontwikkelingssamenwerking is een hot-item in Nederland deze dagen. Bill Gates roept premier Rutte op niet te bezuinigen. In Pauw en Witteman van 27 maart jl. werd een fel debat gevoerd over de waarde van ontwikkelingshulp. CDA-prominenten roepen op om niet te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. ‘Nog meer bezuinigen op de allerarmsten in de wereld zou een historische vergissing zijn’, aldus een groep ontwikkelingshulp- en mensenrechtenorganisaties.

Zomaar een greep uit de (soms emotionele) reacties op het debat over het nut van ontwikkelingssamenwerking. En toch lijken de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV in het Catshuis flink te gaan bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Bedragen van 1 miljard worden genoemd. Read More →

‘het CDA en Mauro’- noties na het CDA-congres

De afgelopen week ben ik door velen bevraagd over de staat van politieke partij waarvan ik lid ben en de kwestie Mauro. Terecht werd de vinger op de gevoelige plek gelegd. Want hoe kan het gebeuren dat een christelijke partij (barmhartig en solidair) ervoor zou gaan zorgen dat Mauro ons land moet verlaten? En hoe kan het gebeuren dat het CDA zich manoeuvreert in deze heikele positie? Eigenlijk moet je constateren, hoe pijnlijk ook, dat de kwestie Mauro de huidige staat van het CDA markeert. Gisteren (zaterdag 29/10/2011) was ik op het CDA-congres. Ik wil een aantal noties die ik van dat congres heb meegenomen beschrijven.

Read More →