De Toekomst van Orpheus – Deel I

Theater Orpheus zit in zwaar weer, zoveel is duidelijk. In dit tweeluik wil ik de CDA-keuzes over de toekomst van Orpheus toelichten. Op donderdag 12 oktober 2011 heeft de gemeenteraad een politieke markt gehad over dit onderwerp. Daarin werd een rapport van Boer & Croon toegelicht en werden inhoudelijke vragen gesteld door de verschillende raadsfracties. Boer & Croon heeft voor Orpheus onderzocht wat de toekomstperspectieven zijn. Conclusie: het wordt hard werken om die te realiseren. Niets doen is geen optie. Zonder veranderingen in het bedrijfsmodel zullen er de komende jaren structureel verliezen worden geleden. Als voorbeelden van maatregelen voor het verbeteren van de (korte termijn) toekomstperspectieven zijn genoemd 1) een betere horecabenutting, 2) meer ‘boost’ aan marketing, en 3) meer reuring rondom Orpheus (Orpheus als hét ontmoetingscentrum voor Apeldoorn). Voor de langere termijn zijn rigoureuze maatregelen nodig. Een andere conclusie is dat aan de kostenkant (personeel, gebouw), niet veel meer te halen is.

Read More →

The Tree Of Life

Al een paar dagen zweeft de film ‘The tree of life’ door mijn hoofd. Wat een prachtige én ongrijpbare film.

Verbeteren Veluwelijn

Afgelopen tijd heb ik gewerkt aan een motie over de Veluwelijn. Het CDA Apeldoorn heeft deze tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2011 samen met de PvdA een motie Veluwelijn ingediend. Met deze motie wil het CDA zich sterk maken voor een goede en hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Apeldoorn en Zwolle.

Er is fors geïnvesteerd om het openbaar vervoer tussen Apeldoorn en Zwolle kwalitatief te verbeteren, onder a ndere door de Veluwelijn te ontwikkelen. Helaas heeft de eerste poging hiertoe niet tot de gewenste resultaten geleid. Syntus heeft dit erkend en gelukkig maatregelen genomen. Ondanks deze maatregelen is er nog steeds geen sprake van een kwalitatieve verbetering van het openbaar vervoer ten opzichte van de oude situatie. De totale reistijd is langer dan vooraf bedoeld. De maatregelen die Syntus per 3 april heeft genomen hebben het leed wel verzacht maar het doel van de investeringen van de Veluwelijn was een kwaliteitsverbetering. Read More →

Luchthaven Teuge, hoe verder?

Het onderwerp Luchthaven Teuge staat al weer enige tijd op de agenda in Apeldoorn, Voorst, Zutphen en Deventer. Eerder dit jaar werd bekend dat de Luchthaven Teuge NV extra financiële middelen nodig heeft om de ontwikkelingen mogelijk te maken die een aantal jaar geleden zijn ingezet. Onder andere door de economische crisis is de economische ontwikkeling van het gebied rondom de luchthaven Teuge nog niet tot wasdom gekomen. Dat is jammer. De gemeente Apeldoorn is, met de gemeente Voorst, Zutphen en Deventer, aandeelhouder van Luchthaven Teuge NV. Read More →

Scheiden van afval: hoever kunnen we gaan?

In 2007 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn het Afvalplan 2008-2012 vastgesteld. De belangrijkste doelstelling van dat plan was het beter scheiden van afval, en de hoeveelheid restafval zo klein mogelijk te krijgen. Zonder maatregelen zou de gemiddelde hoeveelheid restafval per huishouden in 2012 ongeveer 200 kg per jaar zijn. Door maatregelen te nemen zou dit in 2012 kunnen dalen naar ongeveer 150 kg per huishouden per jaar. Het goede nieuws is dat we op dit moment de doelstelling in 2012 gaan halen. De invoering van de blauwe container voor papierafval en het gratis tarief voor gft-afval zijn de belangrijkste oorzaken daarvan. Maar vooral doordat de Apeldoornse burger zich goed bewust is van het belang van het scheiden van afval. Dit betekent dat we het afvalbeleid in Apeldoorn gewoon goed op orde hebben. Daarnaast geven vergelijkingsonderzoeken dat Apeldoorn het ten opzichte van steden van vergelijkbare grootte in de top meedoet als het gaat om het scheiden van afval en het in beheersing houden van de kosten. Read More →

Ontwikkelingen in Osseveld-Woudhuis

Er gebeurt veel in onze mooie wijk Osseveld-Woudhuis, om de wijk nóg mooier te maken. Wij houden u op de hoogte. Een aantal onderwerpen op een rij.

Openbare ruimte rond school Zonnewende 2 en Talma Borgh
De ruimtes rond de school Zonnewende 2 en Talma Borgh nadert zijn voltooiing. Er moeten nog een aantal punten op de spreekwoordelijke i worden gezet. Met bewoners zijn we in gesprek over de inrichting van de parkeersituatie aan de Ravelijn. Met de gemeente denken we na over de richting en inrichting van het fietspad en het Ravelijn en de plek van de crossbaan en de Vlindertuin. Read More →

Winters plaatje

De sneeuw levert altijd weer mooie plaatjes op.

Read More →

Winter in Bleskensgraaf

Zie dat mijn video uit 2007 in de koude winter inmiddels bijna 1000x is bekeken.

Read More →

Even voorstellen: Jan Dirk van der Borg

Ik ben Jan Dirk van der Borg, 26 jaar, en sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. als fractievolger lid van de CDA-fractie in Apeldoorn. Als fractievolger ben je geen lid van de gemeenteraad, maar ben doe je namens de fractie mee aan de opiniërende vergaderingen die we in Apeldoorn de Politieke Markt (PMA) noemen. Ik heb de volgende portefeuilles: – verkeer, mobiliteit en doorstroming – interactief bestuur – sport en sportaccommodaties – kunst, cultuur en behoud kunst-historische waarden. De afgelopen tijd (voor het zomerreces) stonden voor mij in het teken van wennen aan het politieke proces. Naast elke week op donderdag de politieke markt hebben we elke maandagavond fractievergadering.

Read More →