Artikel in de Stentor: Cafe en Sport in Osseveld-Woudhuis

Op maandag 27 februari 2012 stond in de Stentor een interview met mij over de lange termijn-plannen van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis. Kern van mijn boodschap is dat voorzieningen voor jongeren in onze wijk nodig blijven. We zijn dan ook in overleg met de gemeente en Wisselwerk om dit vorm te geven.  Het artikel is ook hier te vinden.

APELDOORN – Overlast van jongeren maakt het in de wijken Osseveld en Woudhuis meer dan noodzakelijk om extra voorzieningen te creëren. Dat zegt bestuurslid Jan Dirk van der Borg van de wijkraad. Het is daarbij volgens hem ook van cruciaal belang dat de huidige jongerenwerker van Wisselwerk voor de wijk behouden blijft.

Er is voor de leeftijdsgroep vanaf twaalf jaar op donderdag- en vrijdagavond weliswaar ontmoetingspunt The Corner in wijkcentrum het Bolwerk. “Maar dat leidt rond The Corner of bij Charly aan de Linie tot klachten over vechtpartijen en overlast van scooters. En ze trekken ook verder de wijk in. Twee, drie maanden geleden ging het goed fout en ontstond er een grote vechtpartij waar de politie aan te pas moest komen.”

Van der Borg schat het aantal jongeren dat problemen oplevert, op twintig tot dertig. Regelmatig zou er drank in het spel. zijn. “Ik vraag me af of we met het Cruyff Court voldoende hebben. Zo missen we voor de wat oudere jeugd een café en buitensportgelegenheden.”

De wijken Osseveld en Woudhuis waren niet alleen vrij kinderrijk, veel bewoners zijn hier ook blijven wonen. Hun kinderen zijn nu richting twintig en er is eigenlijk nauwelijks iets voor ze te doen. We praten wel over een wijk met 14.500 bewoners.”

Verbeteringen
Via het activiteitenplan 2012 wil de wijkraad het sociale leven in Osseveld-Woudhuis verbeteren. Onder meer door het stimuleren van verenigingsleven.Zo wil de wijkraad geld beschikbaar stellen voor de oprichting van een sportclub.

Verder moeten de openingstijden van The Corner worden verruimd. Dat is op dit moment de enige ontmoetingsplek voor jongeren in de wijk.  Dit jaar wordt de aanleg van drie speelvelden in Woudhuis en Osseveld-Oost afgerond. Ze liggen bij de Keerkring en in Het Maïsveld. De derde komt bij de Ravelijn.

Bron: De Stentor