Kandidaten CDA #GR2014

Dit zijn ze dan, de verkiesbare kandidaten van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2013.

CDA Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2014