Algemene beschouwingen: Apeldoorn gaat zelfbewust door!

Op donderdag 6 november mS1160022_aa720db6edocht ik namens het CDA de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad van Apeldoorn uitspreken. Het CDA beschouwt de begroting voor de komende jaren als een stap voorwaarts in de route naar herstel.

Voor het eerst sinds een aantal jaar heeft dit college een begroting gepresenteerd zonder bezuinigingen. Dat stemt hoopvol, maar tegelijkertijd moeten we ons blijven beseffen dat het herstel broos is. Het CDA blijft staan voor financieel degelijk beleid.

Deze begroting kent gelukkig ook ambities. Ambities die er voor zorgen dat we langzaamaan ook weer aan de stad, dorpen en gemeente kunnen bouwen. Bijvoorbeeld in sport en evenementen. Het CDA ziet deze investering als een impuls voor de economie en samenleving. Omdat ondernemers, sportverenigingen en de samenleving direct profiteren van grote (sport)evenementen.

Tijdens de begrotingsbehandeling volgende week dient het CDA voorstellen in voor:

  • om een wijkagent voor scholen;
  • een heldere agenda voor energieneutraliteit in 2030;
  • een overzicht van professionele en vrijwillige hulpverleners, waarop door ouderen en zieken een beroep kan worden gedaan;
  • het betaalbaar houden van begraven.

Ten slotte: het sociaal domein zal de helft van onze begroting gaan behelzen. De voorbereiding is goed, maar we zijn heel benieuwd hoe de maatregelen gaan uitpakken voor ouderen, voor mantelzorgers, voor zieken. We hopen dat er door risico’s zoals de continuïteit van zorg en het niet kunnen leveren van passende zorg niemand tussen wal en schip gaat vallen. We gaan er van uit dat het college de grote risico’s goed monitort en beheerst.

(dit bericht staat ook op de website van het CDA Apeldoorn)

De integrale tekst van de algemene beschouwingen van het CDA