Asielzoekerscentrum Deventerstraat: kleinschalig en passend bij de buurt

Eind 2015 heeft de Apeldoornse gemeenteraad na een zorgvuldig proces het college geadviseerd om het COA een asielzoekerscentrum te laten openen aan de Deventerstraat (de GGNet-locatie), en eventueel te zoeken naar een satellietlocatie, als er meer plekken nodig zijn. Hoewel de CDA-fractie destijds geen uitspraken heeft gedaan over aantallen asielzoekers op de beoogde locatie, is destijds afgesproken dat er gestart zou worden met 400 plaatsen, en na evaluatie met de omgeving een mogelijke doorgroei naar 600. 800 plaatsen zou pas aan de orde zijn na akkoord door de gemeenteraad.

Gedurende de tussenliggende periode is veel contact geweest met allerlei partijen, leden van de klankbordgroep, wijkraden, actiecomité, buurtbewoners en andere betrokkenen. Ook in de gemeenteraad is er nadien diverse malen over gesproken.

Nu, meer dan 2 jaar later, is gestart met het proces om het bestemmingsplan te wijzigen. De CDA-fractie heeft veel vragen en opmerkingen gekregen van omwonenden, zowel per email als bij de aanwezigheid op de inloopavond in december 2017.

De CDA-fractie blijft van harte staan achter de beslissing om een azc te openen aan de Deventerstraat op de GGNet-locatie. Wij blijven vinden dat het de plicht is voor een gemeente met de grootte van Apeldoorn om vluchtelingen die aan de deur kloppen op te vangen. Deze barmhartigheid past Apeldoorn. Dat hebben we met de noodopvang in 2015 ook laten zien.

Toch wil het CDA Apeldoorn niet doof en blind zijn voor ontwikkelingen en inzichten die vanuit de buurt, het COA, IND en de media tot ons krijgen. We noemen er drie:

  1. Recent is bekend geworden dat in Oost-Nederland het aantal bewoners van asielzoekerscentra met 8% is gedaald in een jaar tijd (De Stentor, 13 februari jl.). Conclusie was dat de bezetting op locaties fluctueert, maar dat er opvanglocaties dicht kunnen vanwege de terugloop van het aantal asielzoekers.
  2. Volgens de NOS (17 januari jl.) daalt de asielinstroom in 2017 opnieuw, op basis van de cijfers van de IND.
  3. Er vanuit de omgeving van GGNet een sterkte behoefte is aan strakke communicatie, duidelijkheid en begrenzing. Het door ons zo gewenste draagvlak is aanwezig, maar wel op voorwaarde van aanwezigheid van genoemde aspecten. De bezwaren vanuit de omgeving richten zich vooral op de aantallen, het ontbreken van tijdelijkheid, het onveiligheidsgevoel, het proces en de communicatie.

Nu het inspraakproces is geëindigd, vindt het CDA Apeldoorn het belangrijk om richting omwonenden onze volksvertegenwoordigende rol te pakken. Wij willen luisteren naar de redenen waarom omwonenden het niet eens zijn met de huidige plannen. En wij willen dat het COA en de gemeente Apeldoorn flexibel reageert op de ontwikkelen in de vluchtelingenstroom.

De CDA-fractie waardeert de inzet van het college om met de omgeving in gesprek te gaan. De vele brieven, bezoeken en het bestaan van de klankbordgroep sterkt ons in de gedachte dat het college in alle zorgvuldigheid te willen handelen.

Wat ons betreft is, mede gezien de bovenstaande ontwikkelingen, een aantal van 800 asielzoekers op deze locatie niet aan de orde. Op de GGNet-locatie wordt gestart met 400 plekken, en zal pas na zorgvuldige raadpleging van omgeving en gemeenteraad kunnen groeien naar maximaal 600 plekken. Wij willen daar vooral terughoudend in zijn. De CDA-fractie wil graag een verbinding scheppen tussen de gemeente Apeldoorn, de omgeving van GGNet en het COA. Het zou mooi zijn als het geplande azc op voldoende draagvlak kan rekenen door alle partijen. Dan pas zijn wij tevreden!

Jan Dirk van der Borg, #2 CDA Apeldoorn