Categorie: Politiek

 • Koopzondagen in Apeldoorn

  Op donderdag 24 november heeft de gemeenteraad de winkeltijdenverordening 2011 vastgesteld. Reden voor de vaststelling was de gewijzigde winkeltijdenwet per 1 januari 2011. Het voorstel voor de nieuwe winkeltijdenverordening kende niet veel veranderingen. Behalve op een voor het CDA heikel punt: het koopzondagenbeleid.

  Standaard kent de gemeente Apeldoorn op de 12 eerste zondagen van de maand een koopzondag, plus twee koopzondagen extra. Door de toerismebepaling in de wet is dat zo geregeld. Voor die twee extra koopzondagen dient de gemeente een afweging te maken tussen verschillende belangen, waarbij werkgelegenheid en economische bedrijvigheid, de zondagsrust en de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde moeten worden betrokken. In die afweging is het volgens de wet gerechtvaardigd dat er in de gemeente Apeldoorn twee extra koopzondagen per jaar zijn.

  (meer…)

 • Hoe ziet de gemeenteraad de toekomst van theater Orpheus? Die vraag stond centraal tijdens de politieke bespreking van dit onderwerp op 27 oktober 2011. In het eerste gedeelte van dit tweeluik over de toekomst van Orpheus heb ik de inhoudelijke aspecten en de vragen van het CDA Apeldoorn besproken. In deze bijdrage probeer ik uit te leggen wat onze visie op de Orpheus-problematiek is.

  Het bespreekvoorstel over de ‘Toekomst van Orpheus’ kende twee onderdelen: 1) een voorstel om met 900.000 euro voor 2011 en 900.000 voor 2012 bij de te dragen aan de continuïteit van Orpheus op de korte termijn. En 2) het bespreken van het rapport van Boer & Croon over de toekomstperspectieven en verdienmodellen van Orpheus.

  (meer…)

 • De afgelopen week ben ik door velen bevraagd over de staat van politieke partij waarvan ik lid ben en de kwestie Mauro. Terecht werd de vinger op de gevoelige plek gelegd. Want hoe kan het gebeuren dat een christelijke partij (barmhartig en solidair) ervoor zou gaan zorgen dat Mauro ons land moet verlaten? En hoe kan het gebeuren dat het CDA zich manoeuvreert in deze heikele positie? Eigenlijk moet je constateren, hoe pijnlijk ook, dat de kwestie Mauro de huidige staat van het CDA markeert. Gisteren (zaterdag 29/10/2011) was ik op het CDA-congres. Ik wil een aantal noties die ik van dat congres heb meegenomen beschrijven.

  (meer…)

 • Theater Orpheus zit in zwaar weer, zoveel is duidelijk. In dit tweeluik wil ik de CDA-keuzes over de toekomst van Orpheus toelichten. Op donderdag 12 oktober 2011 heeft de gemeenteraad een politieke markt gehad over dit onderwerp. Daarin werd een rapport van Boer & Croon toegelicht en werden inhoudelijke vragen gesteld door de verschillende raadsfracties. Boer & Croon heeft voor Orpheus onderzocht wat de toekomstperspectieven zijn. Conclusie: het wordt hard werken om die te realiseren. Niets doen is geen optie. Zonder veranderingen in het bedrijfsmodel zullen er de komende jaren structureel verliezen worden geleden. Als voorbeelden van maatregelen voor het verbeteren van de (korte termijn) toekomstperspectieven zijn genoemd 1) een betere horecabenutting, 2) meer ‘boost’ aan marketing, en 3) meer reuring rondom Orpheus (Orpheus als hét ontmoetingscentrum voor Apeldoorn). Voor de langere termijn zijn rigoureuze maatregelen nodig. Een andere conclusie is dat aan de kostenkant (personeel, gebouw), niet veel meer te halen is.

  (meer…)

 • Afgelopen tijd heb ik gewerkt aan een motie over de Veluwelijn. Het CDA Apeldoorn heeft deze tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2011 samen met de PvdA een motie Veluwelijn ingediend. Met deze motie wil het CDA zich sterk maken voor een goede en hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Apeldoorn en Zwolle.

  Er is fors geïnvesteerd om het openbaar vervoer tussen Apeldoorn en Zwolle kwalitatief te verbeteren, onder a ndere door de Veluwelijn te ontwikkelen. Helaas heeft de eerste poging hiertoe niet tot de gewenste resultaten geleid. Syntus heeft dit erkend en gelukkig maatregelen genomen. Ondanks deze maatregelen is er nog steeds geen sprake van een kwalitatieve verbetering van het openbaar vervoer ten opzichte van de oude situatie. De totale reistijd is langer dan vooraf bedoeld. De maatregelen die Syntus per 3 april heeft genomen hebben het leed wel verzacht maar het doel van de investeringen van de Veluwelijn was een kwaliteitsverbetering. (meer…)