Categorie: Politiek

 • De komende tijd zal de campagne losbarsten voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012. Voor het CDA Gelderland ben ik de campagneleider. Nu krijg ik nog wel eens de vraag: wat doen jullie nou precies? Eigenlijk is de doelstelling heel eenvoudig: het CDA in Gelderland op de kaart zetten. Zodat Gelderland en Nederland na 12 september weer kunnen genieten van de christendemocratische visie op de samenleving, namelijk: een samenleving bouwen doe je samen (voor wie een college over christendemocratische uitgangspunten wil ontvangen, stuur even een berichtje, ik leg het graag uit). (meer…)

 • De grote opgave is de financiën weer op orde krijgen. Zoals het er nu naar uit ziet moet de gemeente Apeldoorn ongeveer 28 miljoen euro structureel bezuinigen, afhankelijk over hoeveel jaren je de pijn verdeelt. De begrotingscan vanuit het Rijk en de Provincie gaat meer duidelijkheid geven. Ons voorstel zou dan ook zijn om in de raadsopdracht een procesafspraak te maken. (meer…)

 • De gemeenteraad van Apeldoorn heeft op 8 maart 2012 het besluit genomen om de tekorten op de exploitatie van de Orpheus parkeergarage van 2009, 2010 en 2011 aan te vullen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Vooral in de bespreking in de politieke markt van 1 maart jl. werd nadrukkelijk aangegeven door bijna alle partijen dat het niet zo kan zijn dat de gemeente jaarlijks alle tekorten van de Orpheusgarage zomaar zou moeten aanvullen. Nu is de verwachting dat het tekort ook in 2012 en 2013 zo rond de 60.000/70.000 euro zal komen te liggen, bovenop de jaarlijkse bijdrage van 250.000 euro die de gemeente al in de NV stopt. (meer…)

 • De gemeente Apeldoorn heeft naar aanleiding van een reeks artikelen in de Stentor over het gronduitgiftebeleid diverse gesprekken gevoerd met ondernemers uit Apeldoorn. Het resultaat is dat nadrukkelijk is gekeken naar de manier waarop de gemeente intern omgaat met aanvragen voor gronduitgifte aan ondernemers.

  Het relaas in een aantal artikelen in De Stentor was niet mals. Die artikelenreeks vroeg om een kordate actie. De manier waarop het college met diverse marktpartijen en de Bedrijvenkring Apeldoorn in gesprek is gegaan geeft aan dat het college de berichtgeving serieus heeft opgepakt. Daarvoor de complimenten. Toch blijft er wel een gevoel van schaamte achter. (meer…)

 • Een half jaar na het verstrekken van de lening aan Teuge NV, heeft Teuge NV om verlenging van de lening gevraagd om een plan van aanpak over de toekomst verder uit te werken. Door wisselingen in de directie en de Raad van Commissarissen heeft het allemaal wat langer geduurd. De planning was om ongeveer op dit moment met een definitief plan te komen.

  Het wordt tijd voor een oplossing, voor perspectief. De aanstelling van een nieuwe directeur en Raad van Commissarissen, en het rapport van Deloitte over het perspectief van Vliegveld Teuge, geven hoop. De invulling ervan gaat de komende maanden plaatsvinden. Pas op dat moment wordt duidelijk op welke manier Teuge NV doorgaat.

  (meer…)