Categorie: Politieke beschouwingen

 • Een jaar onderweg..

  De fractie is nu dik een jaar onderweg na de verkiezingen van maart 2014. We zijn inmiddels aan elkaar gewend geraakt, en de samenwerking met de wethouder, het college en de coalitiepartijen is goed. Ik wil u meenemen in de belangrijkste onderwerpen van afgelopen jaar.

  In de beoordeling van onze fractie is de financiële situatie van de gemeente nog steeds wankel. De gemeente moet door de grote risico’s nu al gaan anticiperen op nieuwe tegenvallers, omdat een doel centraal blijft staan: financieel herstel.

  Tegelijkertijd moet er ruimte blijven voor positieve zaken en ambities, zoals de ambities op het gebied van sport en evenementen, die Apeldoorn op de kaart zetten.

  CDA-fractie 2015We zijn in afwachting van de eerste evaluaties over hoe de veranderingen in de zorg worden ervaren. We wachten de evaluaties daarover af en zullen deze kritisch volgen.

  Het zal u niet ontgaan zijn dat Apeldoorn zich opmaakt voor de komst van een azielzoekerscentrum. De fractie is het eens met de insteek van de burgemeester: als vluchtelingen om een plek vragen, dan behoort een gemeente als Apeldoorn daar aan bij te dragen. We denken wel dat het verstandig is te kijken naar draagvlak in en draagkracht van een wijk of dorp. Een azc past niet overal. In een zorgvuldig proces zoeken we naar de meest optimale locatie.

  We blijven voor u de christendemocratische uitgangspunten uitdragen: voor een veilige samenleving, een financieel degelijk bestuur, met oog voor goede zorg en kwaliteit in de ruimtelijke leefomgeving.

  De fractie wenst u een fijne vakantieperiode toe.

  Dit artikel verschijnt ook in de nieuwsbrief van het CDA Apeldoorn

 • Kort geleden werd mij door de pers in Apeldoorn gevraagd hoe het CDA aankijkt tegen het initiatiefvoorstel van D66, PvdA, Leefbaar Apeldoorn, VVD en Groenlinks staat om op elke zondag van het jaar koopzondag te hebben. Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat het huidige aantal van 12 koopzondagen een goede balans tussen rust en ruimte is. Daarnaast blijft de CDA-fractie tegen een 24-uurseconomie. Koopzondag op elke zondag van het jaar past daar niet bij. Er zijn ook voldoende ondernemers die hebben aangegeven dat zij tegenstander zijn van extra zondagsopening, zowel om principieel als om (vooral) economische redenen. En dan heb ik het niet over de grote ondernemers die in staat zijn om voor voldoende personeel kunnen zorgen of gemakkelijk de concurrentie met kleinere partijen kunnen aangaan. De initiatiefnemers kiezen voor de grote winkeliers, voor de Blokkers en Hema’s van deze stad.

  Wat opvalt is de principiële houding van de initiatiefnemers. Waar in het verleden om principieel redenen werd besloten om geen winkels op zondag te openen, is dit nu het geval bij voorstanders. We zien de discussie over koopzondagen in Nederland veranderen. Lang niet iedereen is ervan overtuigd dat het goede effecten heeft voor bijvoorbeeld de binnenstad. Kijk naar Nijmegen, waar blijkt dat koopzondagen helemaal niet werken. En dat geldt voor meer middelgrote steden in Nederland. De oproep aan de initiatiefnemers is dan ook: stop met de principiële discussie,maar kijk naar effecten voor de binnenstad, de dorpen en wijkwinkelcentra. En kies voor de kleine ondernemer die Apeldoorn kleurt, voor de binnenstadbewoner die ook een rustpunt in de week wil.

 • Vandaag in Nieuwsuur en NRC het bericht dat het lastig is kandidaten te vinden voor de gemeenteraad, laat staan goede raadsleden. Het gemiddelde niveau van een gemeenteraad daalt hierdoor, en dat maakt de positie van de raad kwetsbaar. Dat is terecht een punt van zorg, met de komende decentralisaties in het zorg- en welzijnsdomein in het vooruitzicht. Sowieso is een raadslid kwetsbaar door de beperkte tijd waarin een raadslid relevante kennis kan opdoen. Daarom, minister Plasterk: het is tijd voor fulltime raadsleden, die voldoende tijd hebben om alle benodigde kennis en vaardigheden onder de knie te krijgen. Geef het lokale bestuur die impuls en maak het raadslidsmaatschap weer aantrekkelijk!

   

 • Ontwikkelingssamenwerking is een hot-item in Nederland deze dagen. Bill Gates roept premier Rutte op niet te bezuinigen. In Pauw en Witteman van 27 maart jl. werd een fel debat gevoerd over de waarde van ontwikkelingshulp. CDA-prominenten roepen op om niet te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. ‘Nog meer bezuinigen op de allerarmsten in de wereld zou een historische vergissing zijn’, aldus een groep ontwikkelingshulp- en mensenrechtenorganisaties.

  Zomaar een greep uit de (soms emotionele) reacties op het debat over het nut van ontwikkelingssamenwerking. En toch lijken de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV in het Catshuis flink te gaan bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Bedragen van 1 miljard worden genoemd. (meer…)

 • De afgelopen week ben ik door velen bevraagd over de staat van politieke partij waarvan ik lid ben en de kwestie Mauro. Terecht werd de vinger op de gevoelige plek gelegd. Want hoe kan het gebeuren dat een christelijke partij (barmhartig en solidair) ervoor zou gaan zorgen dat Mauro ons land moet verlaten? En hoe kan het gebeuren dat het CDA zich manoeuvreert in deze heikele positie? Eigenlijk moet je constateren, hoe pijnlijk ook, dat de kwestie Mauro de huidige staat van het CDA markeert. Gisteren (zaterdag 29/10/2011) was ik op het CDA-congres. Ik wil een aantal noties die ik van dat congres heb meegenomen beschrijven.

  (meer…)