Categorie: #weekvandewethouder

 • Week van de wethouder #7

  Een wekelijks overzicht van mijn belevenissen als wethouder in Papendrecht.

  60 jaar is de bridge-vereniging Je Coupe. Afgelopen dinsdagavond overhandigde ik namens het college van de Gemeente Papendrecht aan voorzitter Ellen Hertoghs een taart en een cheque, om hen te feliciteren met dit prachtige jubileum. Papendrecht mag terecht en moet trots zijn op een vereniging die op velerlei gebied haar nek uitsteekt om niet alleen haar eigen Je Coupe te versterken, maar ook de brigde-wereld in het algemeen. 


  Als college willen we regelmatig bij bedrijven en maatschappelijke organisaties op bezoek. Op de dinsdagochtend hebben we dan eerst collegevergadering, en vervolgens ontmoeten we deze organisaties.

  Afgelopen dinsdag waren we op bezoek bij het bedrijf Gebr. De Koning. Zoals ze het zelf noemen, een ‘buitengewoon’ aannemer in civiele werken. Een prachtig bedrijf. Veel dank voor de ontvangst. 


  De nieuwe bibliotheek in het Papendrechtse gemeentehuis is opgeleverd! Maandag werd dat gevierd, onder andere met een taart van de bakker in de vorm van een boekentoren. Prachtig! De officiele opening volgt in het eerste kwartaal van 2023. 

  Papendrecht.net en Het Contact besteden diverse artikelen aan de opening, zoals hierhieren hier. In het interview laat ik het volgende optekenen: 

  ‘De bibliotheek hoort een plek van ontmoeting en inspiratie te zijn. Ik zie het als de huiskamer van de samenleving. Dat komt in het gemeentehuis aan de Markt straks beter uit de verf’, vindt wethouder Jan Dirk van der Borg. ‘De bibliotheek is er voor iedereen. Van jong tot oud. Voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Maar ook voor mensen die ‘gewoon’ de krant willen lezen of deelnemen aan leuke activiteiten.’

 • Week van de wethouder #6

  #weekvandewethouder #6, met een greep van de gesprekken en bijeenkomsten van afgelopen week. 

  🔹De Wethoudersvereniging was op bezoek, in de persoon van Jeroen van Gool. Als college zijn we collectief lid van de Wethoudersvereniging. Goed om te horen op welke wijze de vereniging de belangenbehartiger van ons is.

  🔹Donderdag was de Eindejaarsbijeenkomst met alle medewerkers van de Gemeente Papendrecht. Erg gezellig en goed om elkaar te zien en te ontmoeten. Met de kerstmuziekbingo als toetje.

  🔹Jaarlijks wordt in Papendrecht het Lichtjesfeest gehouden. Een feest dat door 10 Papendrechtse kerken en 150 vrijwilligers wordt georganiseerd. Een tiental kersttaferelen staan langs een looproute tentoongesteld. Het college heeft de route meegelopen. Indrukwekkend! Op Youtube is een impressie te vinden.

  🔹De gemeenteraad kreeg een rondleiding door de bijna opgeleverde bibliotheek in het gemeentehuis. Volgende week daarover meer!

 • Week van de wethouder #4

  Wederom een #weekvandewethouder, met een greep van de gesprekken en bijeenkomsten van afgelopen week. 

  🔹Dinsdagmiddag maakte ik een wandeling met de gepassioneerde Bas den Hartog en Per Kubbe, bestuursleden Stichting Beeldenpark Drechtoevers. In 1996 opende Koningin Beatrix het Beeldenpark Drechtoevers, en initiatief van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. Een mooie collectie kunstwerken sieren de oevers van (onder andere) Gemeente Papendrecht en de gemeente Zwijndrecht. Meer weten? Kijk op beeldenparkdrechtoevers.nl!

  🔹Vrijdag was de VNG Bestuurdersdag en algemene ledenvergadering. Belangrijk, onder meer omdat de Hervormingsagenda Jeugd op de agenda werd besproken.

  🔹Digitalisering is een van mijn portefeuilles. Die portefeuille vliegen we iets anders aan dan de andere, vooral omdat digitalisering vooral als een maatschappelijke transitie beschouw. Er is technisch al veel mogelijk, maar de vraag is of we willen/kunnen. In het bestuursakkoord staat dat Papendrecht een digitaliseringsagenda maakt. Als start daarvoor organiseren we begin volgend jaar een mini-conferentie digitalisering, ook voor collega gemeenten uit de regio. Met onder andere Marcel Smit, Jonas Onland en Ronald Mons.

  🔹Maandagavond werden op de ledenvergadering van het CDA Zuid-Holland kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de Provinciale Staten, de Waterschappen en de verkiezingsprogramma’s vastgesteld. Vanaf deze kant heel veel succes, Meindert Stolk!

  🔹Maandagmiddag opende onze burgemeester mr. drs. Annemiek M.M. Jetten het politiebureau Drechtsteden Noord. Wat een prachtig gebouw op een mooie locatie (zie de foto!).

  🔹”Samen leven in de Drechtsteden en Alblasserwaard” is een pamflet dat is opgesteld door Eleos, Antes, De Hoop ggz, Leger des Heils en Yulius, als samenwerkende zorgorganisaties op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in de regio. Aan collega Jaco van Erk en mijzelf presenteerden zij (bij monde van Marco de Bruin) hun visie op een sterke samenleving: samen voorkomen, samenwerken, samen wonen en samen leven.

  🔹Ik zit soms nog in de kennismakingsperiode, zo ook maandag met Stichting Cultuureducatie, in Papendrecht ook wel bekend staand als ToBe of het SOC. Zij ontwikkelen allerlei activiteiten op het gebied van dans, kunst & design, muziek en theater. Dank voor het fijne gesprek, Jeroen Kunstman, Jolinda van Dijk en Johanne Leemans!

 • Week van de wethouder #3

  Wederom een #weekvandewethouder, met een greep van de gesprekken en bijeenkomsten van afgelopen week.

  🔹Donderdagmiddag woonde ik in Dordrecht een themabijeenkomst van het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ over het thema ‘publieke gezondheid als investering voor bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid’.

  🔹De jaarlijkse Wethoudersconferentie van de Wethoudersvereniging werd dit jaar in Orpheus gehouden. Vlakbij huis dus! Jeroen van Gool en zijn collega’s hadden een prachtig programma opgezet, o.a. met een verhaal van Eva Rovers over burgerberaden, Gerrit Hiemstra, Marc Bessems en Huri Sahin. In de middag heb ik een interessant gesprek over het rapport ‘Regionale samenwerking: Droomland of Niemandsland?’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur, begeleid door Peter Verheij RA MSc.

  🔹Tijdens de commissie Ruimte van de Papendrechtse gemeenteraad ontstond een goede discussie over de Groeiagenda Drechtsteden en op welke wijze de raad bij de nieuw te vormen Groeiagenda betrokken wil zijn. Ik ben er blij mee dat de raad aan tafel wil om de Papendrechtse ambities in de regio waar te maken.

  🔹De verbouwing van het gemeentehuis van de Gemeente Papendrecht om de de Bibliotheek AanZet een mooie plek te geven, is in volle gang. Nog even en de bibliotheek kan zelf aan de gang met de inrichting en verhuizing. Deze week werd ik ambtelijk bijgepraat over de markeringen en uitingen op het gemeentehuis. Belangrijk om zichtbaar te maken dat de bibliotheek op deze centrale plek zit.

  🔹De vorming van de Hervormingsagenda Jeugd, een product van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VNG, clientvertegenwoordigers en professionals, baart me zorgen. Het beeld aan het begin was dat we het jeugdstelsel dusdanig kunnen hervormen dat de kwaliteit beter wordt. Het lukt alleen maar niet om het gesprek te starten over hoe we het jeugdstelsel voor ons zien, en vervolgens te concluderen welke financiën daar bij horen. Zolang die twee zaken aan elkaar gekoppeld blijven, komen we geen stap verder.

  Daarom ging ik over deze zorgen in gesprek met een aantal wethouders en kamerlid Rene Peters. Perfect georganiseerd door Benno de Ruiter.

  🔹Vrijdagochtend organiseerde de Provincie Zuid-Holland een bijeenkomst voor Zuid-Hollandse wethouders met portefeuille cultuur, met gedeputeerden Willy de Zoete en Frederik Zevenbergen. Dat werd een waardevol gesprek over de kwetsbaarheid van cultuur en het verenigingsleven, hoe we deelname aan cultuur kunnen stimuleren en welke kansen er liggen door de samenwerking in de regio op te zoeken.

  🔹Het gesprek met VNG, de Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten en Leonard Geluk over de toekomststrategie van de VNG was relevant en boeiend. Met name over vragen als: hoe gaat het met de overheid anno 2022, wat is goede (lokale) overheid en wat is er nodig om de verhouding lokale – landelijke overheid te versterken.

 • Week van de wethouder #2

  Veel dank voor jullie positieve reacties op mijn post van vorige week. Iets om er in te houden! #weekvandewethouder

  🔹Dinsdag werd bekend dat de Papendrechtse gemeenteraad Margreet van Driel heeft voorgedragen als nieuwe burgemeester van Papendrecht. Van harte gefeliciteerd en heel hartelijk welkom aan haar! Knap staaltje werk van de vertrouwenscommissie en waardering voor de wijze waarop Leon van den Dool die heeft voorgezeten.

  🔹Deze hele week werden het Drierivierenpunt en de vier grote bruggen en iconen van de Drechtsteden letterlijk in het licht gezet. Om de economische en maatschappelijke waarde van de Drechtsteden letterlijk te laten zien. De aftrap was vanaf de fantastische locatie GKN Fokker in Papendrecht, perfect georganiseerd door Smart Delta Drechtsteden.

  De lichten vertellen het verhaal voor de dramatische gebeurtenis van 600 jaar geleden, toen de Sint Elisabethsvloed de Drechtsteden deed overstromen. De strijd met het water heeft de regio lange tijd getekend (en nog). Meer weten? www.spotlightson.nl

  🔹Woensdagavond ging ik, met collega Jaco van Erk, in gesprek met de Papendrechtse sportverenigingen over de impact van de energiecrisis. Vooral om te luisteren naar de noden die er zijn. De enorme stijging van de energierekening zijn de grootste zorg, maar ook of jonge en oudere sporters de contributie nog wel kunnen betalen.

  Het Rijk moet echt bijspringen voor het te laat is, maar doet dat nog onvoldoende (en het duurt te lang!). Tussentijds staan we als gemeente naast deze verenigingen om te helpen waar dat nodig is.

  🔹Één keer per maand, op donderdag, vergadert het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Namens het college van de Gemeente Papendrecht ben ik lid van het algemeen bestuur. Afgelopen vergadering stond vooral in het teken van de behandeling van de tussentijdse rapportage en een aantal programmaplannen.

  🔹Met collega Sophia De Keizer ging ik op bezoek bij een van de wereldspelers waar we als Nederland en Papendrecht enorm trots op mogen zijn, Boskalis Nederland. Wat een prachtig bedrijf, met mooie projecten. Met hen hebben we onder andere gesproken over de recente ontwikkelingen bij het bedrijf, de verbinding tussen het bedrijf en de regio en waar we elkaar kunnen helpen. Vanuit mijn portefeuille regio & samenwerking heel relevant om hier aan te haken.

  🔹Maandag maakte ik kennis met michiel van der vlies. Hij is bestuurder bij MEE-Vivenz. Waardevol om kennis te maken met een welzijnsorganisatie die allerlei activiteiten ontplooit op het gebied van opvoeden, mantelzorg, armoede, enzovoort.