CDA Apeldoorn stelt vragen aan college over spoorlijn Apeldoorn-Arnhem

Naar aanleiding van de berichten over het stopzetten van het onderzoek naar de spoorlijn Apeldoorn-Arnhem heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Via de provincie Gelderland en berichtgeving in de media bereikte ons het bericht dat het onderzoek naar een openbaar vervoer- verbinding, specifiek een spoorverbinding tussen Apeldoorn en Arnhem is voltooid. Een van de uitkomsten is dat geen enkele variant van de onderzochte spoorverbinding realiseerbaar blijkt. Een snelle busverbinding zou beter passen. Het CDA is benieuwd naar de argumentatie achter het stopzetten van het onderzoek naar de mogelijke spoorverbindingen.  Daarom heeft de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Wij constateren:

  • Dat het belangrijk is  dat reizigers, of het nu om scholieren of forenzen gaat, sneller kunnen reizen tussen Apeldoorn en Arnhem. De openbaar vervoer-verbinding van nu is onvoldoende.
  • Een snelle treinverbinding vermindert het woon-werkverkeer over de snelweg. Dat levert milieuwinst op en vermindert het aantal files.
  • Goede verkeersverbindingen zijn uitermate belangrijk voor een positieven ontwikkeling van het economische klimaat in Apeldoorn.

Daarom heeft de CDA-fractie een aantal vragen:

1. Wat zijn de argumenten om af te zien van realisatie van één van de drie onderzochte varianten van een spoorverbinding tussen Apeldoorn en Arnhem?

2. Hoe reëel is het geschetste alternatief, een snelle busverbinding tussen Apeldoorn en Arnhem, en kunt u dat onderbouwen?

3. Op welke manier is het college betrokken geweest in de voorbereidende gesprekken die tot deze conclusie leiden?

4. Wat was de inzet van het college in het proces?

5. Is het college met ons van mening dat een treinverbinding belangrijker voor Apeldoorn dan een snelle busverbinding, en dat de gemeente Apeldoorn alles op alles moet zetten om een treinverbinding te realiseren?

6. Op welke manier wordt de gemeenteraad betrokken bij keuzes in de toekomst?

Binnen vier weken verwachten we van het college de antwoorden.

Dit bericht is ook op de website van het CDA Apeldoorn geplaatst: http://www.cda.nl/gelderland/apeldoorn/actueel/toon/schriftelijke-vragen-naar-ontwikkelingen-spoorverbinding-apeldoorn-arnhem/