CDA Stedendriehoek uit zorgen Cleantechregio

CDA raadsfracties en wethouders van deelnemende gemeenten in de Stedendriehoek zijn op woensdag 17 februari 2016 bij elkaar geweest om te spreken over samenwerking.

Gezien het feit dat steeds meer zaken in Stedendriehoekverband plaatsvinden is het voor de raden van belangrijk om met elkaar te communiceren en de verbinding op thema’s te zoeken. Dit om voldoende democratische grip op het gebeuren te houden.

Sterk bestuur
Thema deze keer is het pas verschenen provinciale rapport “Sterk bestuur” waarin gesproken wordt over sterktes en zwaktes van de gemeenten onder voorzitterschap van het Apeldoornse raadslid Myrthe Kuiper. Conclusie van een geanimeerde discussie is dat de Stedendriehoek niet een vanzelfsprekendheid is maar dat we daar actief aan moeten werken. En ook rekening moeten houden met de buren waarvan een aantal onze kant opkijken als het gaat om het oplossen van problemen.

Cleantech regio
Zichtbaarheid krijgt de Stedendriehoek middels het kapstokthema Cleantech. Na een inleiding door een Statenlid die vertelde hoe zo’n kapstokthema werkt in de regio Food Valley werd duidelijk dat zo’n thema niet iets is van pure technologie maar een manier om je te profileren, lokaal, in Den Haag en vooral in Brussel als één regio. En dit op alle onderwerpen die de regio belangrijk vindt zoals de verkeersinfrastructuur. Als losse gemeenten of als regio zonder herkenbaarheid ben je kansloos.

Met Cleantech hebben de bedrijven, onderwijs en gemeenten in de regio Stedendriehoek goud in handen. Technologieën die bijdragen aan een schoner milieu of aan duurzaamheid gaan de economische groei in de regio de komende decennia een enorme boost geven, daar gelooft het CDA in. Met het type bedrijven wat we als regio hebben is die slag goed te maken. In samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid is het de komende jaren keihard werken om een herkenbare economische regio te worden waar iedereen de vruchten van gaat plukken.

Risico
Het CDA ziet echter een groot risico: de onbekendheid van inwoners en bedrijven met het thema Cleantech. Zonder draagvlak onder de bevolking is het een kansloze missie om een krachtige economische regio te worden. Maak bekend wat dat goud is! En daar gaan we ons voor inzetten!

Dit bericht is ook verschenen op de website van het CDA Apeldoorn.