Coalitieakkoord ‘Door’

Trots. Trots is de CDA-fractie op het Apeldoornse coalitieakkoord ‚Door’ dat op 25 april gesloten is tussen D66, CDA, CU, PvdA en Groenlinks. Sinds de verkiezingen op 19 maart jl. hebben deze vijf partijen hard gewerkt om tot dit akkoord te komen. De komende vier jaar gaan we er mee aan de slag om Apeldoorn een stap verder te brengen. Het is een akkoord op hoofdlijnen, waardoor de gemeenteraad de volle ruimte krijgt om het debat in de raad te voeren. Dat is een goede zaak.

Het CDA heeft in de onderhandelingen drie hoofddoelen ingebracht. Centraal staat het verdere financieel herstel van de gemeente Apeldoorn na een rumoerige periode. Aan dat herstel kunnen we met perspectief verder bouwen. We realiseren ons dat dat ook betekent dat er niet hele grote investeringen gedaan kunnen worden. Het tweede hoofddoel is dat alle zorgzamen die richting gemeente komen zo goed mogelijk wordt georganiseerd. Dat is een lastige opgave. We kunnen niet garanderen dat niemand dat gaat voelen, maar we vinden dat iedereen, jong en oud, een kans verdient mee te doen in de samenleving. Met een sociaal vangnet voor wie dat echt niet kan.

Als derde willen we de in de vorige raadsperiode vastgestelde strategische doelen continueren: Apeldoorn als comfortabele gezinsstad, Apeldoorn als toeristisch toplandschap en Apeldoorn als veelzijdige economie. Die doelen geven de stad en de dorpen ook de kans om verder te ontwikkelen. Want ondanks een sobere huishouding, willen we niet dat de gemeente stil blijft staan. Daarom staat in het akkoord ook kansen benoemd: het bevorderen van een levendige gemeente door evenementen en sport te stimuleren, door initiatieven op duurzaamheid verder te faciliteren.

Ondertekening coalitieakkoord

De partijen hebben vertrouwen in elkaar en in de afgesproken koers. We hebben er zin in om onze ambities met elkaar waar te gaan maken.

Namens het CDA zal Nathan Stukker wethouder zijn in het nieuwe college. Hij krijgt de portefeuilles ruimtelijke ontwikkeling, sport, wonen, wijkzaken, bouwzaken en evenementen. De CDA-fractie wenst hem daar heel veel succes bij.

Het coalitieakkoord, met daarbij een financiële onderlegger en de portefeuille-verdeling van de wethouders zijn via deze link te vinden.

Dit artikel is ook op de website van het CDA Apeldoorn te vinden.