De kwestie-Verian

Het ontslag van ongeveer 500 medewerkers bij thuiszorgorganisatie Verian was reden voor de gemeenteraad dit te bespreken op donderdag 18 februari jl.  De kwestie Verian leidde er in januari 2016 toe dat het bedrijf Verian 500 medewerkers moest ontslaan. Dit is een direct gevolg van het besluit van Verian tot het opzeggen van het contract op het uitvoeren van huishoudelijke verzorging. Een van de argumenten die hierbij werden gebruikt, is dat de tarieven van de gemeenten op huishoudelijke hulp te laag zijn om in ieder geval aan hun CAO-verplichtingen te kunnen voldoen. Een vergelijking met andere gemeenten (onder andere in een artikel in het NRC van 13/02/2016) leert ons dat de gemeente Apeldoorn zeker niet aan de onderkant zit qua tarieven voor huishoudelijke hulp. Het beeld van de CDA-fractie is dat de tarieven redelijkerwijs tot stand zijn gekomen. Hoewel we ons realiseren wat de impact van de veranderingen in de zorg zijn op de prijs van de zorg.

Voor de CDA-fractie is dit in eerste instantie een kwestie tussen Verian en haar medewerkers. Wij vinden dat de gemeente Apeldoorn vooral een zorgplicht heeft naar de cliënten die huishoudelijke verzorging nodig hebben. Met andere woorden: de gemeente Apeldoorn dient er voor te zorgen dat er een aanbieder is die de passende zorg aanbiedt aan degenen die deze zorg volgens de afspraken mogen ontvangen. Dat is waar de CDA-fractie het college van burgemeester en wethouders op afrekent. Een van de componenten die hierbij relevant is is dat de aanbieders haar werknemers conform CAO-afspraken betaalt.

We realiseren ons dat dit lastig uit te leggen is. Vooral omdat achter iedere ontslagen medewerker een persoonlijk verhaal schuilt. We hopen en verwachten dat deze medewerkers een goede plek kunnen krijgen bij een andere zorgaanbieder. Ook zal het wijzigen van zorgaanbieder onvermijdelijk impact hebben op die mensen die zorg ontvangen. De rol van de FNV vinden wij discutabel. Wethouder Blokhuis heeft terecht aangegeven zich te storen aan de onjuiste weergave van feiten.

Ondanks het feit dat de landelijke CDA-fractie tegen de decentralisatie van de WMO naar de gemeenten stemde (omdat dit in een te hoog tempo gebeurde en de kortingen te hoog waren), staat het CDA wel achter de uitgangspunten van de decentralisaties. Wij als lokale fractie staan daar achter, omdat zorg zo dicht mogelijk bij de burger kan worden georganiseerd en meer ondersteuning op maat kan worden geboden. Bij deze transitie is ons inziens wel een grote fout gemaakt door de persoonlijke verzorging (naar de zorgverzekeraars) te scheiden van de huishoudelijke hulp (naar de gemeenten). Het is logisch om bij sommige cliënten deze twee taken gezamenlijk aan te bieden. Gelukkig heeft staatssecretaris Van Rijn hier een antwoord op gevonden door de zogenaamde verbrede functies te introduceren. Dit is echter nog in ontwikkeling en komt voor de situatie bij Verian te laat.

We wensen het college veel succes bij het vinden van een nieuwe aanbieder. Wij blijven er op toezien dat een ieder die recht heeft op zorg, dat ook in goede kwaliteit ontvangt. Krijgt u signalen dat dit niet het geval is, laat het ons vooral weten.

Voor een uitgebreide uitleg verwijzen we naar de brief van het college, welke hier is te vinden.

Daarnaast heeft de CDA-fractie in december schriftelijke vragen aan het college gesteld over de zogenaamde Marktcode Verantwoordelijk Marktgedrag.

Dit artikel is tevens op de website van het CDA Apeldoorn geplaatst.