De Toekomst van Orpheus – Deel II

Hoe ziet de gemeenteraad de toekomst van theater Orpheus? Die vraag stond centraal tijdens de politieke bespreking van dit onderwerp op 27 oktober 2011. In het eerste gedeelte van dit tweeluik over de toekomst van Orpheus heb ik de inhoudelijke aspecten en de vragen van het CDA Apeldoorn besproken. In deze bijdrage probeer ik uit te leggen wat onze visie op de Orpheus-problematiek is.

Het bespreekvoorstel over de ‘Toekomst van Orpheus’ kende twee onderdelen: 1) een voorstel om met 900.000 euro voor 2011 en 900.000 voor 2012 bij de te dragen aan de continuïteit van Orpheus op de korte termijn. En 2) het bespreken van het rapport van Boer & Croon over de toekomstperspectieven en verdienmodellen van Orpheus.

Vooropgesteld wil ik aangeven dat het CDA Apeldoorn blij is met een cultuurvoorziening als Orpheus in onze gemeente. Onderzoeken geven ook aan dat cultuurvoorzieningen een positieve invloed op een gemeente/stad hebben, omdat ten eerste de aanwezigheid van culturele voorzieningen voor mensen een doorslaggevende reden is om te kiezen voor om in een stad te gaan wonen. Bedrijven vestigen zich ook graag in een stad met culturele voorzieningen op niveau. Cultuurvoorzieningen zijn dus aantrekkelijk voor vestigingskeuze van bewoners. Daarnaast is de economische waarde van Orpheus voor Apeldoorn groot: het brengt extra arbeidsplaatsen met zich mee, en heeft een positieve invloed op het horecagebruik in de stad. Genoeg redenen om aan te beargumenteren wat het bestaansrecht van Orpheus is.

Het CDA Apeldoorn kiest dan ook voor het behoud van Orpheus met een evenwichtig aanbod van cultuur voor de Apeldoornse burger én bezoeker van Apeldoorn. Met daarbij een organisatie achter theater Orpheus die de ruimte krijgt om te ondernemen, om zelf keuzes te kunnen maken om de ‘onderneming’ de goede richting op te krijgen. De komende twee jaar heeft de organisatie rust nodig, om te kunnen werken aan het herstel van Orpheus. Met de kennis dat het financieel moeilijke jaren worden. Om hieraan te kunnen voldoen is het noodzakelijk 900.000 euro extra subsidie in Apeldoorn te stoppen. Alternatief is het sluiten van Orpheus. Dat zal de gemeente Apeldoorn meer geld kosten, maar bij sluiting gaan we ook voorbij aan de maatschappelijke en economische waarde van Orpheus.

De relatie tussen Orpheus en de gemeente Apeldoorn is omschreven in de zogenaamde prestatieafspraken. Deze afspraken behelzen onder meer:
1. Een evenwichtig cultureel aanbod over verschillende genres;
2. Een bijdrage aan cultuureducatie in Apeldoorn (te denken valt dat aan medewerking aan het CKV-vak in het voortgezet onderwijs);
3. Het beschikbaar stellen van de accommodatie voor evenementen en festivals.
Wat betreft het CDA is het noodzakelijk om kritisch te kijken of deze prestatieafspraken een realistische bedrijfsvoering niet in de weg staan. In het voorjaar van 2012 staan de afspraken weer op de agenda. Op dat moment zullen we kritisch hiernaar kijken.

Het onderzoeksbureau Boer & Croon heeft in het onderzoeksrapport ‘Kansen voor Orpheus’ de suggestie gedaan een haalbaarheidsonderzoek naar verzelfstandiging van Orpheus te doen. Wat betreft deze suggestie is het CDA duidelijk: nu niet. Een extra onderzoek, wat weer de nodige euro’s kost, is op dit moment niet handig. Het is maar de vraag of er ondernemers zijn die op dit moment Orpheus zouden willen overnemen. Daarnaast is het maar de vraag welke garantie de gemeente heeft bij een overname dat een evenwichtig cultuuraanbod blijft bestaan.

Verder verwachten we dat de samenwerking tussen Orpheus en Gigant, en de samenwerking tussen de andere partijen in het cultuurkwartier de juiste richting geeft voor de toekomst van cultuur in Apeldoorn.

Dit artikel is ook verschenen op de website van het CDA Apeldoorn