Een jaar onderweg..

De fractie is nu dik een jaar onderweg na de verkiezingen van maart 2014. We zijn inmiddels aan elkaar gewend geraakt, en de samenwerking met de wethouder, het college en de coalitiepartijen is goed. Ik wil u meenemen in de belangrijkste onderwerpen van afgelopen jaar.

In de beoordeling van onze fractie is de financiële situatie van de gemeente nog steeds wankel. De gemeente moet door de grote risico’s nu al gaan anticiperen op nieuwe tegenvallers, omdat een doel centraal blijft staan: financieel herstel.

Tegelijkertijd moet er ruimte blijven voor positieve zaken en ambities, zoals de ambities op het gebied van sport en evenementen, die Apeldoorn op de kaart zetten.

CDA-fractie 2015We zijn in afwachting van de eerste evaluaties over hoe de veranderingen in de zorg worden ervaren. We wachten de evaluaties daarover af en zullen deze kritisch volgen.

Het zal u niet ontgaan zijn dat Apeldoorn zich opmaakt voor de komst van een azielzoekerscentrum. De fractie is het eens met de insteek van de burgemeester: als vluchtelingen om een plek vragen, dan behoort een gemeente als Apeldoorn daar aan bij te dragen. We denken wel dat het verstandig is te kijken naar draagvlak in en draagkracht van een wijk of dorp. Een azc past niet overal. In een zorgvuldig proces zoeken we naar de meest optimale locatie.

We blijven voor u de christendemocratische uitgangspunten uitdragen: voor een veilige samenleving, een financieel degelijk bestuur, met oog voor goede zorg en kwaliteit in de ruimtelijke leefomgeving.

De fractie wenst u een fijne vakantieperiode toe.

Dit artikel verschijnt ook in de nieuwsbrief van het CDA Apeldoorn