Even voorstellen: Jan Dirk van der Borg

Ik ben Jan Dirk van der Borg, 26 jaar, en sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. als fractievolger lid van de CDA-fractie in Apeldoorn. Als fractievolger ben je geen lid van de gemeenteraad, maar ben doe je namens de fractie mee aan de opiniërende vergaderingen die we in Apeldoorn de Politieke Markt (PMA) noemen. Ik heb de volgende portefeuilles: – verkeer, mobiliteit en doorstroming – interactief bestuur – sport en sportaccommodaties – kunst, cultuur en behoud kunst-historische waarden. De afgelopen tijd (voor het zomerreces) stonden voor mij in het teken van wennen aan het politieke proces. Naast elke week op donderdag de politieke markt hebben we elke maandagavond fractievergadering.

Ik heb een aantal onderwerpen besproken in de politieke markt de afgelopen tijd: tussentijdse rapportage (een rapportage waarin het college van B&W de voortgang van belangrijke begrotingsonderdelen en projecten weergeeft), de financiering van een regionale anti-discriminatievoorziening en de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Apeldoorn (www.apeldoorn.nl), door te drukken op de button ‘Politieke Markt’. Een van de onderwerpen die ik tijdens de Politieke Markt ook heb besproken is het voorstel van het college om de startersleningen voor starters op de woningmarkt mogelijk te maken, nadat het ministerie van VROM deze subsidie had ingetrokken eerder dit jaar. Vanaf juli 2007 werd de helft van de subsidie op startersleningen ten laste gesteld van het door het ministerie van VROM beschikbaar gestelde budget. Voor het CDA Apeldoorn zijn kansen voor starters op de woningmarkt een speerpunt deze raadsperiode. Niet voor niets hebben we in de tijdens de verkiezingscampagne nadrukkelijk aandacht gevraagd voor betaalbaar wonen voor starters in Apeldoorn. Het stopzetten van de subsidie op startersleningen door VROM was voor het CDA dan ook geen goed nieuws. Het zou stagnatie van de verkoop van goedkopere woningen in Apeldoorn kunnen betekenen. Blij dat het college van B&W, door CDA-wethouder Wegman, het initiatief heeft genomen om met het opstellen van de Verordening Stimuleringsregelingen een bedrag vrij te maken om de subsidie op startersleningen te behouden voor starters in Apeldoorn, waardoor het voor starters op de woningmarkt mogelijk blijft om hun woning te financieren. Als CDA Apeldoorn willen we dicht bij de Apeldoornse samenleving staan. Dat betekent ook dat we goed bereikbaar willen zijn. Dat kan via:

– email: j.vanderborg@apeldoorn.nl

– twitter: http://www.twitter.com/jdvdborg

– telefoon: (055) 580 11 13

(artikel tevens geplaatst op de website van het CDA Apeldoorn)