Financien, schulden en Wet HOF

Met alle uitkomsten van de Zomernota (hier te vinden), is het goed stil te staan bij enkele relevante financiële ontwikkelingen voor de Gemeente Apeldoorn.

In dit blog wil ik u enkele ontwikkelingen schetsen: wat te doen aan het feit dat de gemeente Apeldoorn teveel leningen heeft en de effecten van de invoering van de Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën. In de politieke markt van 20 september 2012 is ook een presentatie gegeven over deze onderwerpen.

Hoge schuldquote, teveel leningen

Met de agenda voor herstel, waarmee het nieuwe college in Apeldoorn aan de slag is gegaan, wordt ook aangedrongen op het terugdringen van de schuldquote van de gemeente Apeldoorn. Die is fors hoger (150%) ten opzichte van het gemiddelde van een Nederlandse gemeente (70%). Ook voor de CDA-fractie een zorgelijke ontwikkeling. De schuldquote wordt grof gezegd berekend door de schulden van de gemeente te delen door de gemeentelijke inkomsten. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten is een schuldquote van maximaal 130% acceptabel.

Een schuldquote van 150% geeft aan dat de gemeente Apeldoorn teveel schulden heeft. Het afgelopen decennium is dat fors gestegen. Dat komt onder andere dat teveel activa (vooral vastgoed) is gefinancierd door extern geld op te halen. De Zomernota gaat ervoor zorgen dat de schuldquote al flink wordt teruggebracht. Maar ook de komende jaren zal het totaal aantal schulden verder moeten dalen. Dat kan door gemeentelijke gebouwen af te stoten, maar ook door het eigen vermogen verder op peil te brengen. Lastige keuzes, maar noodzakelijk. Waar de overheid van huishoudens vraagt het huishoudboekje op orde te hebben en behoedzaam te lenen, vindt het CDA dat de overheid dat zelf ook veel meer moet doen. Ook als dat de gemeente Apeldoorn niet direct in de problemen brengt (in ieder geval op korte termijn niet).

Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (HOF)

Op korte termijn wordt de Wet HOF actueel voor gemeenten en provincies. De strekking van de Wet HOF is dat provincies, gemeenten en waterschappen vanaf 2012 door het Rijk een investeringsplafond krijgen opgelegd. Hoe dat precies vorm krijgt is nog niet helemaal duidelijk, maar duidelijk is wel dat het forse impact gaat hebben op hoe de gemeente en provincie zullen kunnen investeren. De reden achter deze wet is dat ook decentrale overheden bijdragen om het overheidstekort onder de 3% te houden.

Ik vind dat persoonlijk een slechte ontwikkeling. Enerzijds omdat het een stop zet op investeringen. Dat kan nooit goed zijn voor de economie. Anderzijds omdat het autonomie bij decentrale overheden weghaalt. In het licht van het subsidiariteitsbeginsel zou de rijksoverheid dat wat lokaal of provinciaal geregeld kan worden ook op dat niveau moeten laten. En waarom niet in dit geval?

De CDA-Statenfractie heeft eerder in 2012 al een brandbrief geschreven over de mogelijke nadelige effecten van de Wet HOF. Het bericht op de website van het CDA Gelderland is hier te vinden.

Ook de Raad van State heeft kritiek: Klik hier voor het nieuwsbericht op Binnenlandsbestuur.nl 

De komende tijd zullen we dit als fractie goed in de gaten houden. Ingewikkelde materie. Mocht u meer willen weten, neem gerust contact op.

Dit bericht is eerst geplaatst op de website van het CDA Apeldoorn