Gronduitgifte: dienstbaar of belemmerend?

De gemeente Apeldoorn heeft naar aanleiding van een reeks artikelen in de Stentor over het gronduitgiftebeleid diverse gesprekken gevoerd met ondernemers uit Apeldoorn. Het resultaat is dat nadrukkelijk is gekeken naar de manier waarop de gemeente intern omgaat met aanvragen voor gronduitgifte aan ondernemers.

Het relaas in een aantal artikelen in De Stentor was niet mals. Die artikelenreeks vroeg om een kordate actie. De manier waarop het college met diverse marktpartijen en de Bedrijvenkring Apeldoorn in gesprek is gegaan geeft aan dat het college de berichtgeving serieus heeft opgepakt. Daarvoor de complimenten. Toch blijft er wel een gevoel van schaamte achter.

Het college van B&W heeft het initiatief genomen om het proces van gronduitgifte voor ondernemers scherp te analyseren en waar mogelijk te verbeteren. De Bedrijvenkring Apeldoorn heeft een positief oordeel gegeven op de nieuwe processchets. Het is goed dat de gemeente in samenwerking met de bedrijven kijkt naar hoe het proces van gronduitgifte beter kan. Dat geeft openheid naar elkaar toe.

Tegelijkertijd heeft het CDA tijdens de bespreking in de politieke markt op 16 februari de vraag gesteld of de voorgestelde procesverbetering nu de verandering teweeg brengt die we met elkaar willen. Voor het CDA is het antwoord: ten dele. Want er is meer nodig. Alleen formeel de zaken goed geregeld hebben is een goede en minimale basis, maar niet genoeg. Het gaat ook om houding, gedrag, en vooral de wil om er met elkaar uit te komen. Zowel door gemeente als door ondernemer. Waarbij de gemeente dienstbaar moet zijn aan de samenleving, door rechtvaardig te handelen. Door alle belangen heen kijken naar het beste voor de gemeente én ontwikkeling van Apeldoorn. De voorbeelden geven aan dat dát in het verleden misschien wel te weinig is gebeurt. De toekomst moet anders. Het CDA heeft er vertrouwen in dat het college dat ook op deze manier aanpakt.

(dit artikel is tevens verschenen op de website van het CDA Apeldoorn)