Hoe verder met Westpoint? Woningbouw? Park?

In 2015 heeft de meerderheid van de Apeldoornse gemeenteraad tegen de plannen voor een supermarkt op de ‘Westpointlocatie’ gestemd. Sinds dat moment onderzoekt de eigenaar van het gebouw welke mogelijkheden er zijn om het pand een bestemming te geven. Dat heeft geresulteerd in een, zoals het er nu uitziet, toekomstig verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan om 98 huurappartementen van 40m2 mogelijk te maken.

De omwonenden maken zich al jaren zorgen over de herbestemming van Westpoint. Het gebouw staat al geruime tijd leeg, de omgeving nodigt uit tot overlast en concrete plannen leidden niet tot een meerderheid bij de gemeenteraad.

We krijgen als fracties veel vragen binnen over de huidige voorgenomen plannen. Om als fracties te kunnen beoordelen wat we betrokkenen en omwonenden kunnen antwoorden, stellen we het college de volgende vragen, waarbij we beseffen dat de gemeente slechts eigenaar is van een gedeelte van de grond en niet van het gebouw.

Daarom hebben wij gevraagd wat het (financieel en juridisch) zou betekenen als op de Westpointlocatie  in het geheel geen bebouwing komt, maar het gebied als park ingericht zou worden? Of is het mogelijk om de openbare ruimte rondom Westpoint in te richten als park, en een ander deel de geplande woningbouw?

Woningbouw is voor ons overigens geen gepasseerd station. Ook appartementen, sociale woningbouw of starterswoningen voor jongeren zijn een optie. Waar het ons om gaat, is dat deze ‘rotte kies’ een gepaste bestemming krijgt.

Jan Dirk van der Borg, #2 CDA Apeldoorn