Huisvesting van vluchtelingen in Apeldoorn

De wereldwijde vluchtelingencrisis is een belangrijk gespreksonderwerp in vele gesprekken. Het thema grijpt ons allen aan.

De landelijke en Europese collega-politici staan voor een lastig vraagstuk. Waar wij ons bezig houden met het huisvesten van vluchtelingen, staan zij voor de taak om een oplossing te vinden voor het vluchtelingenprobleem. Ik wens hen daarbij veel wijsheid toe.

Noodopvang vluchtelingen

Apeldoorn levert een bijdrage aan de hulp van vluchtelingen door het beschikbaar stellen van huisvestingslocaties. En dat is goed, heel goed. Als vluchtelingen aan de deur kloppen, is het mijn grootste overtuiging dat je hen alleen al kunt helpen door een warm welkom. En dat warme welkom laten we in Apeldoorn met elkaar zien. Dat is de bijdrage die Apeldoorn levert, en de CDA-fractie is daar blij mee.

400 vluchtelingen, met name mannen uit Syrië en Eritrea, zijn voor een half jaar gevestigd in een noodopvanglocatie. Een maand in de Americahal. En later, zo werd vrijdag jl. bekend, op de locatie op de ijsbaan achter Omnisport. Voor zover nu bekend, zal deze noodsituatie een half jaar duren.

De CDA-fractie heeft de overtuiging dat als gemeenschap een bijdrage kunt leveren aan het huisvesten van vluchtelingen, dat het niet de vraag is of we dat moeten doen, maar hoe.

Komst asielzoekerscentrum

Die vraag hoe we dat doen wordt ook komende donderdag 24 september 2015 aan de gemeenteraad voorgelegd. We voeren al een aantal maanden een discussie met elkaar over het huisvesting van structurele huisvesting van vluchtelingen in een asielzoekerscentrum. De afgelopen maanden zijn in een zorgvuldig proces diverse locaties in beeld geweest en afgewogen. Een drietal locaties zijn daarvan nog in beeld. GGnet aan de Deventerstraat, Immendaal in Beekbergen en de voormalige politieacademie De Kleiberg in Orden.

Alle locaties hebben voordelen en nadelen. Een ding staat vast: het vestigen van een groot aantal asielzoekers in een wijk of dorp heeft impact, grote impact. En dat betekent dat er heel veel energie gestoken moet worden aan het creëren van draagvlak, zowel bij omwonenden als bij de asielzoekers. Het bespreekbaar maken van veiligheid(sgevoel) en het organiseren van ontmoeting is daarbij cruciaal.

Ook beschouwen wij de draagkracht van een wijk of dorp als belangrijk. De vraag is in hoeverre je van een wijk/dorp kunt vragen dat het inwonersaantal sterk vergroot wordt. De beschikbaarheid van ov-voorzieningen, winkels en gezondheidszorg in de buurt een belangrijk onderdeel van de afweging. Verder is het verstandig rekening te houden met de uitkomsten van het COA-onderzoek naar de potentie van de locaties.

Het is een afweging tussen draagkracht en draagvlak van de omgeving, de beschikbaarheid van voorzieningen, de potentie van de locatie. Een lastige afweging, maar met de vluchtelingencrisis in ons achterhoofd een noodzakelijke.

De CDA-fractie zal deze week een keuze gaan maken. Met de keuze van het college en de gemeenteraad zal het COA aan de slag gaan. Het hangt van de locatie af hoe snel het een en ander gerealiseerd kan worden.

De onderliggende stukken voor de vergadering van 28 september 2015 zijn te vinden op het raadsinformatiesysteem van de gemeente Apeldoorn.