Inzicht in gemeentelijk vastgoed

Donderdag 26 september sprak de gemeenteraad over de stand van zaken ten aanzien van het gemeentelijke vastgoed. Een terrein waarop sinds een aantal jaren flink op is geïnvesteerd. Met name op professionalisering, inzicht en centralisatie van het bezit van vastgoed. In 2010 heeft de Apeldoornse gemeenteraad besloten tot de vorming van het Vastgoedbedrijf Apeldoorn (VGA).

Het CDA vindt inzicht in het vastgoed belangrijk. Immers, je wilt met elkaar op z’n minst bepalen of vastgoedbezit nodig is of niet. Maar belangrijker is te weten of vastgoed nodig is de beleidsdoelstellingen te halen. Zo is het bezitten van het gemeentehuis vrij logisch, maar de vraag of een sporthal of een wijkcentrum in gemeentelijk bezit moet zijn, of bij een externe partij, is al lastiger te beantwoorden. Nog niet heel lang geleden was die vraag niet te beantwoorden omdat het inzicht gewoonweg ontbrak. Kortom, grip op het vastgoeddossier was hard nodig. De ingezette professionalisering is daarom een goede zaak. Die professionalisering kent daarvoor de volgende stappen:

1. De gemeenteraad heeft inmiddels voldoende inzicht in de vastgoedportefeuille

2. De gemeenteraad heeft een visie op het bezit van vastgoed. In 2012 heeft de gemeenteraad daartoe een nota vastgoed vastgesteld.

3. Het Vastgoedbedrijf Apeldoorn is inmiddels bijna gerealiseerd. Om de regie en sturing binnen de gemeentelijke organisatie te versterken is het bezit, beheer en onderhoud en beleid van het (gemeentelijk) vastgoed (op onderwijshuisvesting na) gecentraliseerd in een organisatieonderdeel, het vastgoedbedrijf. Naar ons idee is dit proces goed op weg, maar nog niet af. Dat is verwonderlijk, gezien dit besluit tot vorming van het vastgoedbedrijf in 2010 als is genomen. Het CDA heeft aandacht voor gevraagd en zal daar aandacht voor blijven vragen.

4. De realisatie van de diverse gestelde doelstellingen ten aanzien van het vastgoedbezit.

Kortom, de gemeente Apeldoorn is op weg, maar met name in de realisatie van doelstellingen en in mindere mate de centralisatie kunnen nog flinke stappen worden gemaakt. Het feit dat de voortgang traag is, baart zorgen. Het begint een langdurend dossier te worden. De politieke markt van 26 september jl. heeft op die zorgen niet de gewenste antwoorden gegeven. In feite gaf het college een verkapte winstwaarschuwing. De CDA-fractie begrijpt best dat het in tijden van crisis ingewikkeld is om vastgoed van de hand te doen, maar verwacht wel dat we aan de hand van heldere dilemma’s kunnen spreken over de toekomst van het gemeentelijke vastgoed. Het college heeft toegezegd om in november/december 2013 deze dilemma’s helder in kaart te brengen.

Accres

Daarnaast wil de CDA-fractie de volgende vraag op de agenda hebben: is de manier hoe de gemeente Apeldoorn de relatie met Accres heeft vormgegeven wel de manier is hoe het beste de beleidsdoelen gerealiseerd kunnen worden? We vragen ons af of de raad wel voldoende in staat is om de keuzes te maken die nodig zijn. De positie van Accres is op dit moment niet transparant. Een voorbeeld: de gang van zaken rondom de communicatie openstelling kinderboerderij was niet charmant. Tijd voor bezinning over de structuur, functies, eigendom en taken van Accres. Het college komt in december met een vervolgnotitie.

Dit artikel is ook geplaatst op de website van het CDA Apeldoorn