Is de GGD Noordoost Gelderland klaar voor de toekomst?

Op donderdag 4 februari 2016 besprak de gemeenteraad de reactie op de uitgangspuntennota 2017 van de GGD Noordoost Gelderland (NOG).  Op  basis van deze reactie geven we als gemeenteraad aan wat wij vinden van de uitgangspuntennota van de GGD NOG en van de inhoudelijke koers van de GGD NOG.

Laat ik helder zijn, ik heb geen kritiek op de uitvoering van taken door de GGD. Van jeugdgezondheidszorg tot gezondheidsvoorlichting tot bevolkingsonderzoeken, de kwaliteit van uitvoering is over het algemeen goed. Tegelijkertijd zijn er wel zorgen, en wel op twee niveau’s:

1. in de relatie tussen de gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn en de GGD NOG. De gemeenteraad heeft een aantal taken (de zogenaamde basis en plus-taken) op afstand gezet bij de GGD NOG. Dat betekent dat de GGD NOG een aantal taken uitvoert in opdracht van de gemeente Apeldoorn. De gemeente besteedt uit en geeft aan welke resultaten zij daarvoor wenst, met bijbehorende prijs. Dat is de kern van het op afstand zetten. Maar: de gemeenteraad van Apeldoorn kan op dit moment onvoldoende sturen op de uitvoering van taken bij de GGD NOG. Dat moet echt beter. Vanavond is de eerste stap gezet: de gemeenteraad gaf collectief aan meer grip te willen hebben op de taken van de GGD NOG en transparantie te willen zien van de GGD hierin.

Met de discussie over de sturing op verbonden partijen in de gemeenteraad is dit een interessante casus!

2. de wijze waarop de GGD NOG de transitie waar zij voor staan vormgeeft. In het takenpakket van de GGD NOG wijzigt de komende jaren veel. Voor Apeldoorn zal de jeugdgezondheidszorg naar de Centra voor Jeugd en Gezin gaan, en zullen een aantal plus-taken verder worden uitgebreid. Met die wetenschap in het achterhoofd is het noodzakelijk dat de GGD NOG klaar wordt gestoomd voor de toekomst. Op dit moment mis ik daarbij scenario-denken om goed te kunnen anticiperen op deze veranderingen. Ik ben benieuwd hoe de GGD met deze uitdaging omgaat. Daarnaast is het voor de GGD NOG van belang om de samenwerking en verbinding met andere partijen te blijven aangaan om de taken optimaal te kunnen uitvoeren in deze netwerksamenleving. De uitgangspuntennota straalt die geest wat mij betreft veel te weinig uit.

Wij zullen de GGD, en vooral de uitvoering van de taken die de gemeenteraad van Apeldoorn belangrijk vindt, scherp blijven volgen.