Koopzondagen in Apeldoorn vrijgegeven; CDA stemt tegen

Vanaf heden mogen ondernemers in Apeldoorn zelf bepalen of zij op zondag open willen. Het CDA stemde op 28 januari tegen het initiatiefvoorstel van onder andere de VVD en D66 dat dit regelt. Het was een voorstel dat ruimte schept voor de grote winkels in Apeldoorn, maar een voorstel tegen de kleine ondernemer die Apeldoorn kleurt, en een voorstel tegen de binnenstadbewoner die ook een rustpunt in de week wil. Onduidelijk is ook wat de effecten zijn voor de binnenstad en de wijkwinkelcentra. Het CDA had dat graag uitgezocht gezien.

Een videoverslag van deze politieke discussie: http://apeldoorn.notubiz.nl/vergadering/155581/Politieke+markt+22-01-2015

Mijn bijdrage in deze discussie:

Deze winkeltijdenverordening is het slotstuk van een discussie over het vrijgeven van winkeltijden, ook op zondag. Vooropgesteld, het CDA is niet blij met deze verordening, in lijn met de eerdere besluitvorming in juni 2014. De CDA-fractie is tegen een 24-uurseconomie. Koopzondag op elke zondag van het jaar past daar niet bij.

In de discussie van juni 2014 heeft de CDA-fractie betoogd dat een zorgvuldig proces en onderzoek nodig is. Die oproep staat nog steeds. Het spijt ons te moeten constateren dat dat zorgvuldige proces niet heeft plaatsgevonden. Een zorgvuldig onderzoek naar de effecten voor de binnenstad heeft niet plaatsgevonden. Dat is een gemiste kans.

Waar we wel blij mee zijn is de gehouden hoorzitting in het najaar van 2014. Het heeft aangetoond dat het onderwerp leeft. Met 382 zienswijzen! Met een meerderheid aan tegenstanders. Anders dan de initiatiefnemers van het voorstel benoemen in de zienswijzennota, zijn er veel ondernemers die hebben aangegeven tegenstander te zijn van dit voorstel, zowel om principieel als om (vooral) economische redenen. En dan heb ik het niet over de grote ondernemers die in staat zijn om voor voldoende personeel kunnen zorgen of gemakkelijk de concurrentie met kleinere partijen kunnen aangaan. De initiatiefnemers kiezen voor de grote winkeliers, voor de Blokkers en Hema’s van deze stad. 

Ondernemers vragen om regie vanuit de overheid. Een overhead die vrijlaat, maar daar waar nodig regels stelt en orde schept. Dat is de roep van ondernemers!

Wat opvalt is de principiële houding van de initiatiefnemers. Waar in het verleden om principiele redenen werd besloten om geen winkels op zondag te openen, is dit nu het geval bij voorstanders. We zien de discussie over koopzondagen in Nederland veranderen.

Lang niet iedereen is ervan overtuigd dat het goede effecten heeft voor bijvoorbeeld de binnenstad. Kijk naar Nijmegen, waar blijkt dat koopzondagen helemaal niet werken. Of naar onderzoeken die aantonen dat ‘Koopzondagen de doodsteek voor koopavonden’ zijn. Of naar de stad Groningen, waar men kort na de invoering al spijt heeft.

De oproep aan de initiatiefnemers is dan ook: stop met de principiële discussie, maar kijk naar effecten voor de binnenstad en de wijkwinkelcentra. En kies voor de kleine ondernemer die Apeldoorn kleurt, voor de binnenstadbewoner die ook een rustpunt in de week wil.