Koopzondagen in Apeldoorn

Op donderdag 24 november heeft de gemeenteraad de winkeltijdenverordening 2011 vastgesteld. Reden voor de vaststelling was de gewijzigde winkeltijdenwet per 1 januari 2011. Het voorstel voor de nieuwe winkeltijdenverordening kende niet veel veranderingen. Behalve op een voor het CDA heikel punt: het koopzondagenbeleid.

Standaard kent de gemeente Apeldoorn op de 12 eerste zondagen van de maand een koopzondag, plus twee koopzondagen extra. Door de toerismebepaling in de wet is dat zo geregeld. Voor die twee extra koopzondagen dient de gemeente een afweging te maken tussen verschillende belangen, waarbij werkgelegenheid en economische bedrijvigheid, de zondagsrust en de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde moeten worden betrokken. In die afweging is het volgens de wet gerechtvaardigd dat er in de gemeente Apeldoorn twee extra koopzondagen per jaar zijn.

In de winkeltijdenverordening is echter een mogelijkheid opgenomen voor branches om het college toestemming te vragen om in plaats van de eerste zondag van de maand een andere zon- of feestdag open te kunnen zijn. In de vorige winkeltijdenverordening kon dat per ‘gebied’ aangevraagd worden, in de nieuwe winkeltijdenverordening door een branche.

Die wijziging gaf bij het CDA, en ook een aantal andere partijen dat het aantal, de zorg dat er meerdere zondagen als koopzondag gebruikt zouden worden in de gemeente Apeldoorn. De verordening geeft naar ons inzicht de ruimte dat in principe op alle zondagen van de maand op het grondgebied van de gemeente Apeldoorn een winkel geopend zou kunnen zijn.

In het bestuursakkoord is helder afgesproken dat er geen wijziging van het aantal koopzondagen in Apeldoorn zal plaatsvinden deze bestuursperiode. Daar heeft ook het CDA, net zoals de andere coalitiepartijen, zich aan te houden. Dat zullen we ook doen, omdat we begrijpen dat in de huidige economische en politieke situatie geen vermindering in het aantal koopzondagen zullen kunnen bewerkstelligen. Daarom hebben we samen met Christenunie en SGP het college via een amendement gevraagd om een regel op te nemen die ervoor zorgt dat er in totaliteit niet meer dan het huidig aantal koopzondagen zal plaatsvinden in de gemeente Apeldoorn.

In de toekomst zullen we dit onderwerp kritisch blijven volgen.

Deze post is tevens verschenen op de website van het CDA Apeldoorn