Lobby door de gemeente Apeldoorn, waarom eigenlijk?

Jaarlijks wordt de gemeenteraad van Apeldoorn bijgepraat over het thema lobby. Maar waarom doet de gemeente Apeldoorn aan lobby richting het rijk, Europa of provincie?

In ons coalitieakkoord door schrijven we dat bij de drie strategische programma’s van Apeldoorn (Apeldoorn als comfortabele gezinsstad, Apeldoorn als toeristisch toplandschap en Apeldoorn als veelzijdige economie, met duurzaamheid als rode draad) een gerichte lobby past. Niet alleen om fondsen en geld te verkrijgen, maar ook om het beïnvloeden van beleid dat aansluit bij de ambities van Apeldoorn. 

In november gaf het college, bij monde van de burgemeester, een presentatie over de eerste resultaten. Daar hadden we eerder om gevraagd, omdat het bij een thema als lobby altijd lastig blijft om te definiëren wat de resultaten zijn en gaan worden.

Concreet is het volgende bereikt:

1. Sociaal domein: Structureel 5 miljoen euro extra voor bijstand en eenmalig 6 miljoen euro voor Maatschappelijke Opvang en beschermd wonen

2. 4 Citydeals: Waarde van Groen & Blauw in de Stad, Gelrestad, Circulaire Stad, Cleantech

3. Mobiliteit: 10 miljoen euro voor tunnel Laan van Osseveld

4. Topsport & evenementen: Giro d’Italia, Serious Request.

Kortom, mooie resultaten. Maar nu is het de kunst om dit de komende jaren te blijven vasthouden.