Maak van het raadslidmaatschap een fulltime functie

Vandaag in Nieuwsuur en NRC het bericht dat het lastig is kandidaten te vinden voor de gemeenteraad, laat staan goede raadsleden. Het gemiddelde niveau van een gemeenteraad daalt hierdoor, en dat maakt de positie van de raad kwetsbaar. Dat is terecht een punt van zorg, met de komende decentralisaties in het zorg- en welzijnsdomein in het vooruitzicht. Sowieso is een raadslid kwetsbaar door de beperkte tijd waarin een raadslid relevante kennis kan opdoen. Daarom, minister Plasterk: het is tijd voor fulltime raadsleden, die voldoende tijd hebben om alle benodigde kennis en vaardigheden onder de knie te krijgen. Geef het lokale bestuur die impuls en maak het raadslidsmaatschap weer aantrekkelijk!