Ontwikkelingen in Osseveld-Woudhuis

Er gebeurt veel in onze mooie wijk Osseveld-Woudhuis, om de wijk nóg mooier te maken. Wij houden u op de hoogte. Een aantal onderwerpen op een rij.

Openbare ruimte rond school Zonnewende 2 en Talma Borgh
De ruimtes rond de school Zonnewende 2 en Talma Borgh nadert zijn voltooiing. Er moeten nog een aantal punten op de spreekwoordelijke i worden gezet. Met bewoners zijn we in gesprek over de inrichting van de parkeersituatie aan de Ravelijn. Met de gemeente denken we na over de richting en inrichting van het fietspad en het Ravelijn en de plek van de crossbaan en de Vlindertuin.

Inrichting ‘Maisveldje’
Nog steeds op de agenda staat het maïsveld (het veld tussen de Lupineweg, Houttuinen-Oost en Zutphensestraat). Samen met de Wijkraad Osseveld-Woudhuis, Wisselwerk en omwonenden heeft de gemeente een ontwerp gemaakt dat op dit moment in detail wordt uitgewerkt. Het idee is om een gebied te creëren waar groen, spel en sport centraal staan. Zodra de definitieve plannen klaar zijn, zal de Wijkraad daarover communiceren. We verwachten dat er snel begonnen kan worden met de inrichting.

Fietstunnel aan de Fortlaan
De Wijkraad Osseveld-Woudhuis heeft via een enquête u naar een mening gevraagd over de veiligheidssituatie in de fietstunnel. De wijk heeft daarin vrij massaal aangegeven dat de situatie in de fietstunnel als onveilig wordt ervaren. Daarom heeft de Wijkraad samen met de gemeente Apeldoorn naar een oplossing gezocht. U heeft daar in de Stentor al het een en ander over kunnen lezen. Er zijn kortweg 2 oplossingen: 1) het verbreden van het fietspad of 2) de aanleg van een fietspad aan de oostzijde. Kosten van deze oplossingen variëren van ongeveer 175.000 euro en 255.000 euro. De Wijkraad Osseveld-Woudhuis vindt dat er snel wat aan deze onveilige situatie moet gebeuren.

Spoorovergang Lupineweg
De spoorovergang bij de Lupineweg blijft een lastig item. De gemeente heeft het plan om deze spoorovergang beter af te sluiten, door middel van beweegbare palen. Een aantal wijkbewoners heeft al verschillende keren aangegeven dat zij het wenselijk vinden als deze overgang wordt opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Enerzijds vindt de Wijkraad dat de spoorlijn inderdaad een fysieke scheiding in de wijk veroorzaakt, en dat dat wordt versterkt door de afsluiting van de Lupineweg voor auto’s. Anderzijds zal een openstelling zorgen voor meer sluipverkeer, wat een onwenselijke situatie zorgt. De belangrijkste reden voor het plan om beweegbare palen te plaatsen is echter de veiligheid. Het blijkt dat veel wijkbewoners toch (illegaal) gebruik maken van de spoorovergang en dat dat regelmatig tot onveilige situaties leidt. Als Wijkraad blijven we kijken naar mogelijkheden om deze overgang (en ook de overige, zoals de overgang Laan van Osseveld) te verbeteren.

Parkeeroverlast Het Verlaat
Vanuit verschillende kanten krijgen we meldingen van parkeeroverlast aan het Verlaat. We zijn aan het kijken hoe we dat kunnen aanpakken. Feitelijk gebeurt daar niet iets wat niet mag, dus de politie kan niet handhaven. Maar we begrijpen dat het op het Verlaat af en toe druk is, en gaan daar de komende tijd mee aan de slag.

Overlast Etty Hillesumplantsoen
Bij de gemeente hebben we aandacht gevraagd voor de situatie naast het Etty Hillesumplantsoen. Het braakliggende terrein ziet er onverzorgd uit, en er wordt af en toe afval gedumpt. Samen met de wijkagent zijn we er van overtuigd dat een opknapbeurt al wonderen doet.

Parkeerverbod bij Regenboogschool aan de Lage Landenlaan
In de Wijkkijker heeft u kunnen lezen dat de gemeente Apeldoorn voornemens is een parkeerverbod in te stellen voor de Regenboogschool aan de Lage Landenlaan. De reden hiervoor is de verkeersoverlast en veiligheidsproblematiek als de school in- en uitgaat. Overigens is het goed om te weten dat u op deze plek uw auto kort mag laten staan om mensen (kinderen) in- en uit te laten.

Bestemmingsplan de Voorwaarts/verdubbeling Zutphensestraat
De procedure voor het bestemmingsplan de Voorwaarts, waar ook de mogelijke verdubbeling van de Zutphensestraat bij hoort, wordt binnenkort openbaar. De Wijkraad Osseveld-Woudhuis overlegt regelmatig met de gemeente over deze plannen. Wij maken ons vooral zorgen over de twee ontsluitingen van Woudhuis. Omdat er al niet veel ontsluitingen zijn, is het belangrijk dat de verkeersdruk op deze ontsluitingen niet te groot wordt. De Wijkraad blijft hier aandacht voor vragen. Op 7 maart 2011 zal een inloopavond worden gehouden (hierover wordt u apart geïnformeerd) over dit onderwerp. Tevens wordt u dan geïnformeerd over de plannen om Agrifirm te vestigen in het gebied tussen de Barnewinkel en de Zutphensestraat.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u uw reactie achterlaten. Ook kunt u ons bereiken op bestuur@osseveld-woudhuis.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , via de telefoon of Twitter (@WijkraadOssWoud).

(deze post is eveneens verschenen op www.osseveld-woudhuis.nl)