• Op maandag 27 februari 2012 stond in de Stentor een interview met mij over de lange termijn-plannen van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis. Kern van mijn boodschap is dat voorzieningen voor jongeren in onze wijk nodig blijven. We zijn dan ook in overleg met de gemeente en Wisselwerk om dit vorm te geven.  Het artikel is ook hier te vinden.

  APELDOORN – Overlast van jongeren maakt het in de wijken Osseveld en Woudhuis meer dan noodzakelijk om extra voorzieningen te creëren. Dat zegt bestuurslid Jan Dirk van der Borg van de wijkraad. Het is daarbij volgens hem ook van cruciaal belang dat de huidige jongerenwerker van Wisselwerk voor de wijk behouden blijft. (meer…)

 • De gemeente Apeldoorn heeft naar aanleiding van een reeks artikelen in de Stentor over het gronduitgiftebeleid diverse gesprekken gevoerd met ondernemers uit Apeldoorn. Het resultaat is dat nadrukkelijk is gekeken naar de manier waarop de gemeente intern omgaat met aanvragen voor gronduitgifte aan ondernemers.

  Het relaas in een aantal artikelen in De Stentor was niet mals. Die artikelenreeks vroeg om een kordate actie. De manier waarop het college met diverse marktpartijen en de Bedrijvenkring Apeldoorn in gesprek is gegaan geeft aan dat het college de berichtgeving serieus heeft opgepakt. Daarvoor de complimenten. Toch blijft er wel een gevoel van schaamte achter. (meer…)

 • Een half jaar na het verstrekken van de lening aan Teuge NV, heeft Teuge NV om verlenging van de lening gevraagd om een plan van aanpak over de toekomst verder uit te werken. Door wisselingen in de directie en de Raad van Commissarissen heeft het allemaal wat langer geduurd. De planning was om ongeveer op dit moment met een definitief plan te komen.

  Het wordt tijd voor een oplossing, voor perspectief. De aanstelling van een nieuwe directeur en Raad van Commissarissen, en het rapport van Deloitte over het perspectief van Vliegveld Teuge, geven hoop. De invulling ervan gaat de komende maanden plaatsvinden. Pas op dat moment wordt duidelijk op welke manier Teuge NV doorgaat.

  (meer…)

 • Koopzondagen in Apeldoorn

  Op donderdag 24 november heeft de gemeenteraad de winkeltijdenverordening 2011 vastgesteld. Reden voor de vaststelling was de gewijzigde winkeltijdenwet per 1 januari 2011. Het voorstel voor de nieuwe winkeltijdenverordening kende niet veel veranderingen. Behalve op een voor het CDA heikel punt: het koopzondagenbeleid.

  Standaard kent de gemeente Apeldoorn op de 12 eerste zondagen van de maand een koopzondag, plus twee koopzondagen extra. Door de toerismebepaling in de wet is dat zo geregeld. Voor die twee extra koopzondagen dient de gemeente een afweging te maken tussen verschillende belangen, waarbij werkgelegenheid en economische bedrijvigheid, de zondagsrust en de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde moeten worden betrokken. In die afweging is het volgens de wet gerechtvaardigd dat er in de gemeente Apeldoorn twee extra koopzondagen per jaar zijn.

  (meer…)

 • Hoe ziet de gemeenteraad de toekomst van theater Orpheus? Die vraag stond centraal tijdens de politieke bespreking van dit onderwerp op 27 oktober 2011. In het eerste gedeelte van dit tweeluik over de toekomst van Orpheus heb ik de inhoudelijke aspecten en de vragen van het CDA Apeldoorn besproken. In deze bijdrage probeer ik uit te leggen wat onze visie op de Orpheus-problematiek is.

  Het bespreekvoorstel over de ‘Toekomst van Orpheus’ kende twee onderdelen: 1) een voorstel om met 900.000 euro voor 2011 en 900.000 voor 2012 bij de te dragen aan de continuïteit van Orpheus op de korte termijn. En 2) het bespreken van het rapport van Boer & Croon over de toekomstperspectieven en verdienmodellen van Orpheus.

  (meer…)