• The Tree Of Life

  Al een paar dagen zweeft de film ‘The tree of life’ door mijn hoofd. Wat een prachtige én ongrijpbare film.

 • Afgelopen tijd heb ik gewerkt aan een motie over de Veluwelijn. Het CDA Apeldoorn heeft deze tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2011 samen met de PvdA een motie Veluwelijn ingediend. Met deze motie wil het CDA zich sterk maken voor een goede en hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Apeldoorn en Zwolle.

  Er is fors geïnvesteerd om het openbaar vervoer tussen Apeldoorn en Zwolle kwalitatief te verbeteren, onder a ndere door de Veluwelijn te ontwikkelen. Helaas heeft de eerste poging hiertoe niet tot de gewenste resultaten geleid. Syntus heeft dit erkend en gelukkig maatregelen genomen. Ondanks deze maatregelen is er nog steeds geen sprake van een kwalitatieve verbetering van het openbaar vervoer ten opzichte van de oude situatie. De totale reistijd is langer dan vooraf bedoeld. De maatregelen die Syntus per 3 april heeft genomen hebben het leed wel verzacht maar het doel van de investeringen van de Veluwelijn was een kwaliteitsverbetering. (meer…)

 • Het onderwerp Luchthaven Teuge staat al weer enige tijd op de agenda in Apeldoorn, Voorst, Zutphen en Deventer. Eerder dit jaar werd bekend dat de Luchthaven Teuge NV extra financiële middelen nodig heeft om de ontwikkelingen mogelijk te maken die een aantal jaar geleden zijn ingezet. Onder andere door de economische crisis is de economische ontwikkeling van het gebied rondom de luchthaven Teuge nog niet tot wasdom gekomen. Dat is jammer. De gemeente Apeldoorn is, met de gemeente Voorst, Zutphen en Deventer, aandeelhouder van Luchthaven Teuge NV. (meer…)

 • In 2007 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn het Afvalplan 2008-2012 vastgesteld. De belangrijkste doelstelling van dat plan was het beter scheiden van afval, en de hoeveelheid restafval zo klein mogelijk te krijgen. Zonder maatregelen zou de gemiddelde hoeveelheid restafval per huishouden in 2012 ongeveer 200 kg per jaar zijn. Door maatregelen te nemen zou dit in 2012 kunnen dalen naar ongeveer 150 kg per huishouden per jaar. Het goede nieuws is dat we op dit moment de doelstelling in 2012 gaan halen. De invoering van de blauwe container voor papierafval en het gratis tarief voor gft-afval zijn de belangrijkste oorzaken daarvan. Maar vooral doordat de Apeldoornse burger zich goed bewust is van het belang van het scheiden van afval. Dit betekent dat we het afvalbeleid in Apeldoorn gewoon goed op orde hebben. Daarnaast geven vergelijkingsonderzoeken dat Apeldoorn het ten opzichte van steden van vergelijkbare grootte in de top meedoet als het gaat om het scheiden van afval en het in beheersing houden van de kosten. (meer…)

 • Er gebeurt veel in onze mooie wijk Osseveld-Woudhuis, om de wijk nóg mooier te maken. Wij houden u op de hoogte. Een aantal onderwerpen op een rij.

  Openbare ruimte rond school Zonnewende 2 en Talma Borgh
  De ruimtes rond de school Zonnewende 2 en Talma Borgh nadert zijn voltooiing. Er moeten nog een aantal punten op de spreekwoordelijke i worden gezet. Met bewoners zijn we in gesprek over de inrichting van de parkeersituatie aan de Ravelijn. Met de gemeente denken we na over de richting en inrichting van het fietspad en het Ravelijn en de plek van de crossbaan en de Vlindertuin. (meer…)