Scheiden van afval: hoever kunnen we gaan?

In 2007 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn het Afvalplan 2008-2012 vastgesteld. De belangrijkste doelstelling van dat plan was het beter scheiden van afval, en de hoeveelheid restafval zo klein mogelijk te krijgen. Zonder maatregelen zou de gemiddelde hoeveelheid restafval per huishouden in 2012 ongeveer 200 kg per jaar zijn. Door maatregelen te nemen zou dit in 2012 kunnen dalen naar ongeveer 150 kg per huishouden per jaar. Het goede nieuws is dat we op dit moment de doelstelling in 2012 gaan halen. De invoering van de blauwe container voor papierafval en het gratis tarief voor gft-afval zijn de belangrijkste oorzaken daarvan. Maar vooral doordat de Apeldoornse burger zich goed bewust is van het belang van het scheiden van afval. Dit betekent dat we het afvalbeleid in Apeldoorn gewoon goed op orde hebben. Daarnaast geven vergelijkingsonderzoeken dat Apeldoorn het ten opzichte van steden van vergelijkbare grootte in de top meedoet als het gaat om het scheiden van afval en het in beheersing houden van de kosten.

Goed afvalbeleid is het CDA dierbaar. Het CDA is altijd voorstander geweest van de doelstelling om de hoeveelheid restafval zo klein mogelijk te krijgen. Minder restafval betekent meer hergebruik. Daarom zijn we er ook trots op dat Apeldoorn in staat is gebleken de hoeveelheid restafval te verkleinen. Maar we zijn er nog niet. We hebben het college ook verzocht om mogelijkheden te onderzoeken om de hoeveelheid restafval nóg kleiner te krijgen.

De afgelopen weken ontstond er in de pers ophef over het plan om een pilot ‘Gespiegeld inzamelen’ te starten. Gespiegeld inzamelen betekent dat kunststof afval (de grootste factor in het restafval), in een aparte container ingezameld wordt, dat de grijze container verdwijnt, en het restafval dat overblijft zou dan weggebracht moeten worden naar inzamelpunten in de wijk. Het CDA heeft aangegeven dat we op dit moment nog geen voorstander zijn van deze manier van inzamelen. De hoeveelheid restafval is nog te groot om van u als burger te mogen vragen dat weg te brengen naar inzamelingspunten in de wijk. Het kan over pakweg 5 jaar best anders zijn, maar dat bepalen we op dat moment wel. Daarnaast vinden we het tijdstip, een tijd waarin flinke bezuinigingen plaatsvinden, niet handig om deze pilot te starten. Voorlopig sieren de grijze containers het straatbeeld nog.

Lees hier het verslag in De Stentor.

Jan Dirk van der Borg

Als u vragen heeft, neem gerust contact op.
Email: j.vanderborg@apeldoorn.nl
Telefoon: 06 546 344 46

(dit artikel is tevens verschenen op de website van het CDA Apeldoorn)