Schriftelijke vragen betaald parkeren Eglantier

Met Peter Buijserd heb ik namens het CDA Apeldoorn kortgeleden schriftelijke vragen gesteld over het voornemen om betaald parkeren in de parkeergarage bij winkelcentrum Eglantier toe te laten.

De CDA-fractie heeft daar moeite mee en wil graag dat het college een kader biedt om dergelijke vragen nu en in de toekomst goed te kunnen beoordelen.

Bekijk dit document op Scribd