Strategie verkiezingscampagne CDA in Gelderland

De komende tijd zal de campagne losbarsten voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012. Voor het CDA Gelderland ben ik de campagneleider. Nu krijg ik nog wel eens de vraag: wat doen jullie nou precies? Eigenlijk is de doelstelling heel eenvoudig: het CDA in Gelderland op de kaart zetten. Zodat Gelderland en Nederland na 12 september weer kunnen genieten van de christendemocratische visie op de samenleving, namelijk: een samenleving bouwen doe je samen (voor wie een college over christendemocratische uitgangspunten wil ontvangen, stuur even een berichtje, ik leg het graag uit).

In Gelderland heeft het CDA een zogenaamd PCT, het Permanent Campagneteam. Dit team bestaat uit 7 regionale campagneleiders (CDA Gelderland heeft 7 regio’s: Noord-Veluwe, West-Veluwe, Stedendriehoek, Achterhoek, Rivierenland, Rolan-Noord en Rolan-Zuid). De regionale campagneleider is aanspreekpunt voor de lokale afdelingen wat betreft de campagne. Het PCT bedenkt en coördineert de campagne. Samen met het bestuur, de provinciale fractie en alle Gelderse CDA-leden zorgen we ervoor dat het CDA in Gelderland zichtbaar is en blijft.

Een campagnestrategie gaat over de vraag welke doelgroepen je wanneer met welke boodschap, met welke middelen benadert en hoe je dat organiseert. Maar de kern van campagne blijft dat je potentiële kiezers overtuigt van jouw standpunten. En concreet betekent dat je contact organiseert tussen mensen en dat je zichtbaar bent. Want (persoonlijk) contact is nog steeds de beste manier om gedachten en overtuigingen uit te dragen.

Wat gaan we doen in Gelderland? Ik weet dat het wat ongewoon is om de campagnestrategie openbaar te maken, maar jullie vinden het vast interessant. Qua campagnestrategie volgen we de landelijke CDA-lijn, zowel als het gaat om thema’s als om drukwerk en campagnestijl. Ook werken we samen als het gaat om kiezersonderzoek. Daarnaast zijn er drie richtingen voor de Gelderse campagne:
1. Ondersteuning van de campagne in de lokale afdeling. Concreet betekent dat het borgen dat er in elke lokale afdeling een enthousiast team staat dat activiteiten organiseert, op verkiezingsmarkten aanwezig is, flyers en posters regelt en contact met de kiezer organiseert.
2. Regionale en provinciale activiteiten organiseren. Op dit moment worden debatten, manifestaties, verkiezingsbijeenkomsten georganiseerd op allerlei plekken in Gelderland. Houd de agenda op de website van het CDA Gelderland in de gaten!
3. Ervoor zorgen dat de Gelderse CDA-kandidaten op de lijst zichtbaar zijn en zich kunnen profileren. We hebben in Gelderland 7 CDA-kandidaten, te weten: Jaco Geurts (Nr. 8), Bernard Schermers (Nr. 18), Michiel Holtackers (Nr. 25), Anne-Marie Vreman – Muijrers (Nr. 31), Gerben Karssenberg (Nr. 34), Geeske Telgen – Swarts (Nr. 48) en Remko ten Barge (Nr. 53). Profielen met meer informatie van deze toppers zijn hier te vinden. Hier is ook te vinden hoe deze mensen op social media zijn te volgen.

Hoe herken je een CDA-bericht? We ondertekenen met: ‘Samen kunnen we meer’. En zo is het.

Wil je meedoen? Dat kan altijd! Stuur me even een berichtje via jdvdborg@ gmail.com of bel op 06 546 344 46
Wil je op de hoogte blijven? Volg de website van het CDA Gelderland: http://gelderland.cda.nl
Ook via mijn Twitter, Facebook en Google+ profiel zal ik regelmatig updates plaatsen.