Tag: apv

  • Op donderdag 19 december bespreekt de gemeenteraad van Apeldoorn de algemene plaatselijke verordening (hierna: apv). Een bepaling in de apv is een door de gemeente uitgevaardigde regel die voor alle burgers geldt. Onderwerpen die daarin geregeld zijn onder andere sluitingstijden horeca, evenementen, geluidshinder en nog veel meer. De verordening is ingrijpend vernieuwd.

    Het is goed om eens in de zo veel tijd fundamenteel te kijken naar alle bepalingen in de apv, met name of zij nog actueel zijn. In dit geval is een ‘model’-apv van de Vereniging Nederlandse Gemeenten als voorbeeld genomen, en zijn de ‘eigenheden’ van de oude Apeldoornse apv daarin meegenomen. De CDA-fractie is op de meeste punten tevreden met de manier waarop deze apv is vormgegeven. Met name het uitgangspunt van deregulering spreekt ons zeer aan. Het is niet zinnig om bepalingen te hanteren in de apv die in de praktijk niet worden gehandhaafd of niet meer aansluiten bij de problematiek van deze tijd. (meer…)