Tag: cda

 • Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 op 7 juni jl. heb ik als fractievoorzitter namens het CDA de volgende algemene beschouwingen uitgesproken:

  Terwijl Nederland langzaam maar zeker uit de crisis trekt, zijn er veel mensen die dat nog niet direct merken. Nog regelmatig zien we berichten in de krant over faillissementen en banenverlies. Dat zorgt voor onzekerheid. De veranderingen in de zorg, pensioenen die onder druk staan en een groot vluchtelingenvraagstuk dragen bij aan die onzekerheid.

  Deze zaken vragen om antwoorden. Wij geloven in de kracht van de samenleving, en niet in een samenleving van ieder voor zich. Dat vraagt om verbinding en respect voor elkaar en geen scheldpartijen over en weer onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Dat vraagt om een overheid die investeert in de samenleving: daar ligt voor ons (ook in Apeldoorn) de oplossing.

  (meer…)

 • De verkiezingsuitslagen van de laatste jaren laten zien dat het CDA terrein verliest in de grote steden. En zonder een stevige basis in stedelijke gebieden is het onmogelijk om een grote factor te blijven in de lokale, stedelijke, provinciale en landelijke politiek.

  Vanuit het landelijk partijbestuur wordt hier al aandacht aan besteed door het zogenaamde stedennetwerk. Het bestuur van het CDA Gelderland heeft gemeend dit thema ook provinciaal te moeten oppakken door een bestuurslid met aandachtsgebied stedelijke gebieden toe te voegen aan het bestuur. Het bestuur heeft mij gevraagd dat op te pakken. Een mooie toevoeging hierbij is dat ik daarnaast fractievoorzitter ben van een van de 100.000+ gemeenten in Gelderland (Apeldoorn).

  (meer…)

 • CDA raadsfracties en wethouders van deelnemende gemeenten in de Stedendriehoek zijn op woensdag 17 februari 2016 bij elkaar geweest om te spreken over samenwerking.

  Gezien het feit dat steeds meer zaken in Stedendriehoekverband plaatsvinden is het voor de raden van belangrijk om met elkaar te communiceren en de verbinding op thema’s te zoeken. Dit om voldoende democratische grip op het gebeuren te houden.

  (meer…)

 • Hieronder staat de bijdrage die ik heb uitgesproken bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2015.

  ‘Een zwaluw maakt nog geen zomer, maar de lente is wel begonnen in Apeldoorn.’

  Dat is de gedachte die de begroting oproept bij de CDA fractie. Ik wil in deze beschouwing ingaan op de vluchtelingenproblematiek, de financiën, het aantal arbeidsplaatsen in Apeldoorn, de toekomst van het onderwijs, de vitaliteit van de Veluwe, en verduurzaming van sportverenigingen.

  Apeldoorn levert zijn aandeel in de oplossing van mondiale vluchtelingenproblematiek. Daar zijn we blij mee. Enkele maanden geleden namen wij hierover besluiten. Het CDA vindt dat wij blijvend het gesprek hierover moeten voeren. Er leven bij mensen zorgen over integratie. Verdringing van zowel woonruimte als banen, en orde en veiligheid. We zijn bezorgd dat dit tot tweedeling leidt. Wij rekenen het tot onze taak om signalen hierover op te pakken, en de zorgen van mensen serieus te nemen.

  (meer…)

 • Afgelopen week heb ik samen met D66-collega raadslid Marco Wenzkowski schriftelijke vragen aan het college gesteld over de beschikbaarheid van laadpalen in Apeldoorn. We vinden het belangrijk dat het gebruik van elektrische- en hybride auto’s toeneemt, en dan kan worden gestimuleerd door onder meer het aanbieden van voldoende laadpalen.

  Regelmatig ontvangen wij echter signalen van bezoekers van onze binnenstad dat de laadpalen bezet zijn door auto’s of zelfs fietsen die niet voorzien zijn van een elektrische- of een hybride motor. Het effect hiervan is dat zij niet van de laadpaal gebruik kunnen maken, hetgeen uiteraard een onwenselijke situatie is.

  Eind 2013 heb ik hierover al schriftelijke vragen gesteld. Een van de toezeggingen destijds was het aanpassen van bebording en markeringen, om zo duidelijk te maken of een parkeerplaats is bedoeld voor een elektrische auto.

  Nu blijkt dat parkeerplaatsen bij laadpalen nog steeds onbedoeld bezet zijn door de klassieke auto. Wat ons betreft is handhaving nodig. De vraag is nu in hoeverre dat mogelijk is.

  De schriftelijke vragen zijn te downloaden op de website van de gemeente Apeldoorn.