Tag: financien

  • De grote opgave is de financiën weer op orde krijgen. Zoals het er nu naar uit ziet moet de gemeente Apeldoorn ongeveer 28 miljoen euro structureel bezuinigen, afhankelijk over hoeveel jaren je de pijn verdeelt. De begrotingscan vanuit het Rijk en de Provincie gaat meer duidelijkheid geven. Ons voorstel zou dan ook zijn om in de raadsopdracht een procesafspraak te maken. (meer…)