Tag: parkeren

  • Met Peter Buijserd heb ik namens het CDA Apeldoorn kortgeleden schriftelijke vragen gesteld over het voornemen om betaald parkeren in de parkeergarage bij winkelcentrum Eglantier toe te laten.

    De CDA-fractie heeft daar moeite mee en wil graag dat het college een kader biedt om dergelijke vragen nu en in de toekomst goed te kunnen beoordelen. (meer…)

  • De gemeenteraad van Apeldoorn heeft op 8 maart 2012 het besluit genomen om de tekorten op de exploitatie van de Orpheus parkeergarage van 2009, 2010 en 2011 aan te vullen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Vooral in de bespreking in de politieke markt van 1 maart jl. werd nadrukkelijk aangegeven door bijna alle partijen dat het niet zo kan zijn dat de gemeente jaarlijks alle tekorten van de Orpheusgarage zomaar zou moeten aanvullen. Nu is de verwachting dat het tekort ook in 2012 en 2013 zo rond de 60.000/70.000 euro zal komen te liggen, bovenop de jaarlijkse bijdrage van 250.000 euro die de gemeente al in de NV stopt. (meer…)