Verbeteren Veluwelijn

Afgelopen tijd heb ik gewerkt aan een motie over de Veluwelijn. Het CDA Apeldoorn heeft deze tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2011 samen met de PvdA een motie Veluwelijn ingediend. Met deze motie wil het CDA zich sterk maken voor een goede en hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Apeldoorn en Zwolle.

Er is fors geïnvesteerd om het openbaar vervoer tussen Apeldoorn en Zwolle kwalitatief te verbeteren, onder a ndere door de Veluwelijn te ontwikkelen. Helaas heeft de eerste poging hiertoe niet tot de gewenste resultaten geleid. Syntus heeft dit erkend en gelukkig maatregelen genomen. Ondanks deze maatregelen is er nog steeds geen sprake van een kwalitatieve verbetering van het openbaar vervoer ten opzichte van de oude situatie. De totale reistijd is langer dan vooraf bedoeld. De maatregelen die Syntus per 3 april heeft genomen hebben het leed wel verzacht maar het doel van de investeringen van de Veluwelijn was een kwaliteitsverbetering. Met name in de dienstregeling is hier nog winst te behalen. Het is door het ontbreken van een snelle verbinding tussen Apeldoorn en Zwolle, en voor de tussenliggende plaatsen zeer wenselijk om een hoogwaardige ov-verbinding tussen Apeldoorn en Zwolle te hebben. Omdat deze zomer een evaluatie gepland staat van de Veluwelijn en wordt gesproken over de toekomst ervan, is het van belang dat Apeldoorn het belang van een hoogwaardige OV-verbinding benadrukt, en het college vraagt om al het mogelijke te doen met de partners om de Veluwelijn tot een succes te maken.

De motie is hier te vinden

Deze tekst is ook te vinden op de website van het CDA Apeldoorn