Verlenging lening Vliegveld Teuge

Een half jaar na het verstrekken van de lening aan Teuge NV, heeft Teuge NV om verlenging van de lening gevraagd om een plan van aanpak over de toekomst verder uit te werken. Door wisselingen in de directie en de Raad van Commissarissen heeft het allemaal wat langer geduurd. De planning was om ongeveer op dit moment met een definitief plan te komen.

Het wordt tijd voor een oplossing, voor perspectief. De aanstelling van een nieuwe directeur en Raad van Commissarissen, en het rapport van Deloitte over het perspectief van Vliegveld Teuge, geven hoop. De invulling ervan gaat de komende maanden plaatsvinden. Pas op dat moment wordt duidelijk op welke manier Teuge NV doorgaat.

In vorige bijdragen heb ik aangegeven dat de CDA-fractie in principe perspectief ziet in de toekomst van Teuge NV. We moeten ook niet willen dat de economische ontwikkelingen die jaren geleden zijn ingezet, worden beëindigt door de gemeente Apeldoorn. Maar de gemeente Apeldoorn moet wel de risico’s van Teuge helder hebben. Gelukkig is dat nu meer het geval dan een half jaar geleden.
Perspectief dus, met scherpe focus op de risico’s. Tijdens de politieke markt op 24 november 2011 heeft het CDA de volgende vragen gesteld:
– Welke risico’s loopt het hele proces met verlenging van de lening? Met name van belang is het vasthouden van de commerciële partijen rondom het vliegveld.
– Wat betekenen de ontwikkelingen voor de relatie met de 4 aandeelhouders (de 4 gemeenten: Apeldoorn, Voorst, Deventer en Zutphen). De huidige situatie geeft geen blijk van grote slagkracht. Nu we toch fundamenteel nadenken over Vliegveld Teuge, zou ook die relatie scherp geëvalueerd moeten worden.
– Op welke manier worden in de nieuwe plannen de omgeving meegenomen? Draagvlak is enorm belangrijk.
– Op welke manier is de provincie betrokken, en op welke manier gaat de provincie hun rol invullen?
Over een half jaar dus meer. Ik hoop u goed nieuws te kunnen melden. De CDA-fractie hoopt en verwacht een goede uitkomst. Gezien de manier waarop het huidige management daarin te werk gaat, hebben we daar vertrouwen in.
Dit artikel is tevens te lezen op de website van het CDA Apeldoorn