Week van de wethouder #3

Wederom een #weekvandewethouder, met een greep van de gesprekken en bijeenkomsten van afgelopen week.

🔹Donderdagmiddag woonde ik in Dordrecht een themabijeenkomst van het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ over het thema ‘publieke gezondheid als investering voor bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid’.

🔹De jaarlijkse Wethoudersconferentie van de Wethoudersvereniging werd dit jaar in Orpheus gehouden. Vlakbij huis dus! Jeroen van Gool en zijn collega’s hadden een prachtig programma opgezet, o.a. met een verhaal van Eva Rovers over burgerberaden, Gerrit Hiemstra, Marc Bessems en Huri Sahin. In de middag heb ik een interessant gesprek over het rapport ‘Regionale samenwerking: Droomland of Niemandsland?’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur, begeleid door Peter Verheij RA MSc.

🔹Tijdens de commissie Ruimte van de Papendrechtse gemeenteraad ontstond een goede discussie over de Groeiagenda Drechtsteden en op welke wijze de raad bij de nieuw te vormen Groeiagenda betrokken wil zijn. Ik ben er blij mee dat de raad aan tafel wil om de Papendrechtse ambities in de regio waar te maken.

🔹De verbouwing van het gemeentehuis van de Gemeente Papendrecht om de de Bibliotheek AanZet een mooie plek te geven, is in volle gang. Nog even en de bibliotheek kan zelf aan de gang met de inrichting en verhuizing. Deze week werd ik ambtelijk bijgepraat over de markeringen en uitingen op het gemeentehuis. Belangrijk om zichtbaar te maken dat de bibliotheek op deze centrale plek zit.

🔹De vorming van de Hervormingsagenda Jeugd, een product van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VNG, clientvertegenwoordigers en professionals, baart me zorgen. Het beeld aan het begin was dat we het jeugdstelsel dusdanig kunnen hervormen dat de kwaliteit beter wordt. Het lukt alleen maar niet om het gesprek te starten over hoe we het jeugdstelsel voor ons zien, en vervolgens te concluderen welke financiën daar bij horen. Zolang die twee zaken aan elkaar gekoppeld blijven, komen we geen stap verder.

Daarom ging ik over deze zorgen in gesprek met een aantal wethouders en kamerlid Rene Peters. Perfect georganiseerd door Benno de Ruiter.

🔹Vrijdagochtend organiseerde de Provincie Zuid-Holland een bijeenkomst voor Zuid-Hollandse wethouders met portefeuille cultuur, met gedeputeerden Willy de Zoete en Frederik Zevenbergen. Dat werd een waardevol gesprek over de kwetsbaarheid van cultuur en het verenigingsleven, hoe we deelname aan cultuur kunnen stimuleren en welke kansen er liggen door de samenwerking in de regio op te zoeken.

🔹Het gesprek met VNG, de Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten en Leonard Geluk over de toekomststrategie van de VNG was relevant en boeiend. Met name over vragen als: hoe gaat het met de overheid anno 2022, wat is goede (lokale) overheid en wat is er nodig om de verhouding lokale – landelijke overheid te versterken.