Week van de wethouder #4

Wederom een #weekvandewethouder, met een greep van de gesprekken en bijeenkomsten van afgelopen week. 

🔹Dinsdagmiddag maakte ik een wandeling met de gepassioneerde Bas den Hartog en Per Kubbe, bestuursleden Stichting Beeldenpark Drechtoevers. In 1996 opende Koningin Beatrix het Beeldenpark Drechtoevers, en initiatief van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. Een mooie collectie kunstwerken sieren de oevers van (onder andere) Gemeente Papendrecht en de gemeente Zwijndrecht. Meer weten? Kijk op beeldenparkdrechtoevers.nl!

🔹Vrijdag was de VNG Bestuurdersdag en algemene ledenvergadering. Belangrijk, onder meer omdat de Hervormingsagenda Jeugd op de agenda werd besproken.

🔹Digitalisering is een van mijn portefeuilles. Die portefeuille vliegen we iets anders aan dan de andere, vooral omdat digitalisering vooral als een maatschappelijke transitie beschouw. Er is technisch al veel mogelijk, maar de vraag is of we willen/kunnen. In het bestuursakkoord staat dat Papendrecht een digitaliseringsagenda maakt. Als start daarvoor organiseren we begin volgend jaar een mini-conferentie digitalisering, ook voor collega gemeenten uit de regio. Met onder andere Marcel Smit, Jonas Onland en Ronald Mons.

🔹Maandagavond werden op de ledenvergadering van het CDA Zuid-Holland kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de Provinciale Staten, de Waterschappen en de verkiezingsprogramma’s vastgesteld. Vanaf deze kant heel veel succes, Meindert Stolk!

🔹Maandagmiddag opende onze burgemeester mr. drs. Annemiek M.M. Jetten het politiebureau Drechtsteden Noord. Wat een prachtig gebouw op een mooie locatie (zie de foto!).

🔹”Samen leven in de Drechtsteden en Alblasserwaard” is een pamflet dat is opgesteld door Eleos, Antes, De Hoop ggz, Leger des Heils en Yulius, als samenwerkende zorgorganisaties op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in de regio. Aan collega Jaco van Erk en mijzelf presenteerden zij (bij monde van Marco de Bruin) hun visie op een sterke samenleving: samen voorkomen, samenwerken, samen wonen en samen leven.

🔹Ik zit soms nog in de kennismakingsperiode, zo ook maandag met Stichting Cultuureducatie, in Papendrecht ook wel bekend staand als ToBe of het SOC. Zij ontwikkelen allerlei activiteiten op het gebied van dans, kunst & design, muziek en theater. Dank voor het fijne gesprek, Jeroen Kunstman, Jolinda van Dijk en Johanne Leemans!