Week van de wethouder #5

#weekvandewethouder #5, met een greep van de gesprekken en bijeenkomsten van afgelopen week. 

🔹De Gemeente Papendrecht is al 50 jaar de trotse eigenaar van Collectie De Rietgors. Op 16 mei 1972 droeg kunstverzamelaar Nanne Harm Luigies namelijk zijn verzameling aan kunstwerken over aan de gemeente Papendrecht. Een prachtige collectie, waarvan een deel wordt beheerd door het Dordrechts Museum. Onder andere een aantal werken van Jan Sluijters (zie foto). Ik ging op bezoek bij Andre Besseling en Manon van der Mullen om kennis te maken. 

🔹Woensdag was het Nationale Vrijwilligersdag. Een moment dat we als college natuurlijk niet zomaar voorbij hebben laten gaan. Dit keer hebben we (en met name Sterk Papendrecht) de Papendrechtse Vrijwilligers in het zonnetje gezet door een ontbijt bij Grand Café Willaerts aan te bieden. Mooi dat er zoveel mensen waren!

🔹Een keer in de zoveel tijd praten we bij met een college van een buurgemeente. Dit keer spraken we het college van de Gemeente Molenlanden in het gemeentehuis in Hoornaar. 

🔹Woensdagavond spraken we de verenigingen en organisaties in de Papendrechtse cultuursector over de energiecrisis en de noden die bij verenigingen zijn ontstaan. Dat levert waardevolle input op. Als college gaan we daarmee aan de slag. 

🔹De raadsvergadering van donderdagavond leverde een stevig gesprek op over het budgetrecht van de raad. Een avond die eindigde met een (overigens fors verworpen) motie van afkeuring aan het college. Ik hoop dat raad en college elkaar blijven vinden in het maken van goede plannen voor Papendrecht. 

🔹En heel leuk om deze week kennis te maken met een van mijn voorgangers, Kees Koppenol

En nog veel meer…