Week van de wethouder #7

Een wekelijks overzicht van mijn belevenissen als wethouder in Papendrecht.

60 jaar is de bridge-vereniging Je Coupe. Afgelopen dinsdagavond overhandigde ik namens het college van de Gemeente Papendrecht aan voorzitter Ellen Hertoghs een taart en een cheque, om hen te feliciteren met dit prachtige jubileum. Papendrecht mag terecht en moet trots zijn op een vereniging die op velerlei gebied haar nek uitsteekt om niet alleen haar eigen Je Coupe te versterken, maar ook de brigde-wereld in het algemeen. 


Als college willen we regelmatig bij bedrijven en maatschappelijke organisaties op bezoek. Op de dinsdagochtend hebben we dan eerst collegevergadering, en vervolgens ontmoeten we deze organisaties.

Afgelopen dinsdag waren we op bezoek bij het bedrijf Gebr. De Koning. Zoals ze het zelf noemen, een ‘buitengewoon’ aannemer in civiele werken. Een prachtig bedrijf. Veel dank voor de ontvangst. 


De nieuwe bibliotheek in het Papendrechtse gemeentehuis is opgeleverd! Maandag werd dat gevierd, onder andere met een taart van de bakker in de vorm van een boekentoren. Prachtig! De officiele opening volgt in het eerste kwartaal van 2023. 

Papendrecht.net en Het Contact besteden diverse artikelen aan de opening, zoals hierhieren hier. In het interview laat ik het volgende optekenen: 

‘De bibliotheek hoort een plek van ontmoeting en inspiratie te zijn. Ik zie het als de huiskamer van de samenleving. Dat komt in het gemeentehuis aan de Markt straks beter uit de verf’, vindt wethouder Jan Dirk van der Borg. ‘De bibliotheek is er voor iedereen. Van jong tot oud. Voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Maar ook voor mensen die ‘gewoon’ de krant willen lezen of deelnemen aan leuke activiteiten.’